Vaccinatieverlof

Vraag jij je ook af of je werknemer straks al dan niet betaald van het werk mag blijven om zich te laten vaccineren tegen Covid-19 en/of welke regels van toepassing zullen zijn in deze situatie?

Op 12 februari 2021 werd op de Ministerraad het voorontwerp voor het toekennen van klein verlet voor werknemers die zich laten vaccineren goedgekeurd.  Het zou gaan om een tijdelijke maatregel die van toepassing zal zijn tot 31 december 2021, met een mogelijkheid tot verlenging tot en met 1 juli 2022.

Deze informatie blijft weliswaar onder voorbehoud van publicatie in het BS.

Het betaald vaccinatieverlof, geïnspireerd door de regeling van klein verlet, is bedoeld als extra stimulans om je te laten vaccineren. Op deze manier wil men dat 70% van de bevolking gevaccineerd wordt, om zo een doeltreffende werking van het vaccin te kunnen bekomen. Het gevolg daarvan is dat de nu geldende maatregelen op termijn versoepeld kunnen worden.

Concreet: klein verlet-geïnspireerd

Je hebt dus concreet het recht om afwezig te zijn ‘voor de tijd die nodig is’ wanneer je je laat vaccineren, op voorwaarde dat je verbonden bent met een werkgever door een arbeidsovereenkomst. Je dient de werkgever vooraf te verwittigen en een bewijs van vaccinatie (tijdens de werkuren) kunnen voorleggen om recht op loon te hebben tijdens je afwezigheid. Belangrijk is wel dat de vaccinatie niet op een ander moment kan dan tijdens de werkuren om recht te hebben op dit “vaccinatieverlof”. Het gaat namelijk niet voor niets om verlof dat effectief gebruikt moet worden voor het doel waarvoor het is toegestaan.

Wens je meer uitleg te bekomen inzake het vaccinatieverlof? Neem dan contact op met onze experts via [email protected].