Tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht vanaf 01/10/20

Tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht

Vanaf 1 oktober 2020 is de tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht terug erg eenvoudig. Lees er alles over in onze nieuwste blogpost!

Vandaag is het terug heel simpel: vanaf 1 oktober kan je als werkgever terug beroep doen op de vereenvoudigde procedure van de tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht. Voor zowel arbeiders als bedienden!

Alle andere typen tijdelijke werkloosheid (bijvoorbeeld deze om economische redenen) worden dus overschreven door de ‘Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’, waarvan de procedure erg gemakkelijk is gemaakt. Denk maar aan de periode maart-augustus waarbij overmacht niet meer ‘strikt’ werd gedefinieerd. Hier moesten zowel werkgever als werknemer bijzonder weinig administratieve formaliteiten te vervullen teneinde de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toe te kunnen passen.

Dit is terug aan de orde vanaf 1 oktober 2020 en wilt zeggen dat werkgevers gemakkelijk hun werknemers tijdelijk werkloos kunnen stellen met reden coronavirus wanneer dat nodig blijkt.

Wat moet je dus zeker weten als werkgever:

  1. Het gaat over de periode van 1 oktober tot 31 maart 2021.

! Het is echter niet de bedoeling om dit retroactief (voor oktober) toe te passen. In praktijk zal dit namelijk pas vanaf november van toepassing zijn. De RVA heeft de uitkeringen voor oktober immers al betaald.

  1. De werkgever moet géén voorafgaande mededeling meer doen ter attentie van de RVA. Hij dient wel zijn meldingsplicht ter attentie van de werknemer na te leven.
  2. Je hoeft als werkgever géén controlekaarten meer af te leveren.
  3. De werkgever dient vooraf geen uitkeringsaanvraag te doen. (ASR scenario 2)
  4. Het volstaat voor de werkgever om de aangifte te doen met als reden overmacht en als reden van deze overmacht ‘coronavirus’. (ASR scenario 5)

Tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht: wat komt in aanmerking?

Écht alle types tijdelijke werkloosheid worden overschreven tot 31 maart 2021. Een tijdelijke werkloosheid voor ouders van een kind waarvan de school gesloten werd, wordt dus ook vervangen door de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Hier dient er wel een attest voorhanden te zijn! Daarnaast vervangt de tijdelijke werkloosheid door corona ook de tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine. Ook hiervoor heb je een attest nodig.

De werknemer, die geen controlekaart moet bijhouden, dient slechts éénmalig de aanvraag voor de uitkering (bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht) te doen, net zoals in de periode maart-augustus. Hij of zij ontvangt per werkloosheidsdag 5.63 euro extra van de RVA. De uitkering voor de werknemer is gelijk aan 70 procent van zijn gemiddeld (begrensd) loon. Het plafond hiervan ligt op 2754.76 euro per maand.

Er is bovendien tot 31 maart 2021 een verlaagde bedrijfsvoorheffing aan de orde wat betreft de uitkeringen voor de werknemers. Deze bedraagt slechts 15 procent en het is dus erg belangrijk om hier rekening mee te houden!

Heb je hierover vragen? Neem dan zeker contact op met onze hr experts via [email protected] en ontvang binnen de 24h een antwoord op jouw vragen.