Tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht vanaf 01/10/20

In voorgaande blogposts en nieuwsbrieven gaven we mee dat de tijdelijke werkloosheid enkele belangrijke verschillen met zich mee bracht, rekening houdend met de context, timing, of je al dan niet een hard getroffen onderneming was etc.

Vandaag is het terug heel simpel: vanaf 1 oktober kan je als werkgever terug beroep doen op de vereenvoudigde procedure van de tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht. Voor zowel arbeiders als bedienden!

Alle andere typen tijdelijke werkloosheid (bijvoorbeeld deze om economische redenen) worden dus overschreven door de ‘Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’, waarvan de procedure erg gemakkelijk is gemaakt. Denk maar aan de periode maart-augustus waarbij overmacht niet meer ‘strikt’ werd gedefinieerd. Hier moesten zowel werkgever als werknemer bijzonder weinig administratieve formaliteiten te vervullen teneinde de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toe te kunnen passen.

Dit is terug aan de orde vanaf 1 oktober 2020 en wilt zeggen dat werkgevers gemakkelijk hun werknemers tijdelijk werkloos kunnen stellen met reden coronavirus wanneer dat nodig blijkt.

Wat moet je dus zeker weten als werkgever:

  1. Het gaat over de periode van 1 oktober tot 31 maart 2021.

! Het is echter niet de bedoeling om dit retroactief (voor oktober) toe te passen. In praktijk zal dit namelijk pas vanaf november van toepassing zijn. De RVA heeft de uitkeringen voor oktober immers al betaald.

  1. De werkgever moet géén voorafgaande mededeling meer doen ter attentie van de RVA maar dient wel zijn meldingsplicht ter attentie van de werknemer na te leven!
  2. De werkgever moet géén controlekaarten afleveren.
  3. De werkgever dient vooraf geen uitkeringsaanvraag te doen. (ASR scenario 2)
  4. Het volstaat voor de werkgever om de aangifte te doen met als reden overmacht en als reden van deze overmacht ‘coronavirus’. (ASR scenario 5)

Écht alle types tijdelijke werkloosheid worden overschreven tot 31 maart 2021; Dit wilt zeggen dat het soort tijdelijke werkloosheid voor ouders van een kind, waarvan de school gesloten werd, ook vervangen wordt door de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Hier dient er wel een attest voorhanden te zijn! Dit wilt ook zeggen dat het soort tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine ook wordt vervangen door de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Hier dient er ook steeds een attest voorhanden te zijn.

De werknemer, die geen controlekaart moet bijhouden, dient slechts éénmalig de aanvraag voor de uitkering (bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht) te doen, net zoals in de periode maart-augustus én deze ontvangt per werkloosheidsdag 5.63 euro extra van de RVA. De uitkering voor de werknemer is gelijk aan 70 procent van zijn gemiddeld (begrensd) loon waarvan het plafond ligt op 2754.76 euro per maand.

Er is bovendien tot 31 maart 2021 een verlaagde bedrijfsvoorheffing aan de orde wat betreft de uitkeringen voor de werknemers. Deze bedraagt slechts 15 procent en het is dus erg belangrijk om hier rekening mee te houden!

Heb je hierover vragen? Neem dan zeker contact op met onze hr experts via pay@talent4people.be en ontvang binnen de 24h een antwoord op jouw vragen.