Tijdelijke werkloosheid in tweede lockdown

tijdelijke werkloosheid in tweede lockdown

Het Overlegcomité kondigde vrijdag een tweede lockdown aan, die 6 weken zal duren. In deze blogpost overlopen we de steunmaatregelen voor de tijdelijke werkloosheid in tweede lockdown.

De federale en regionale regeringen engageren zich om de steunmaatregelen te verlengen en zelfs te versterken. Eén daarvan is het systeem van tijdelijke werkloosheid. Momenteel blijven echter de huidige systemen verderlopen, totdat een nieuwe overheidsbeslissing meer duidelijkheid brengt.

Om te weten welk systeem van toepassing is voor je onderneming kan je hieronder een overzicht vinden van de verschillende systemen, actief op dit moment. Vanaf het ogenblik dat de overheid een wijziging aankondigt, brengen wij je onmiddellijk op de hoogte met de meest recente informatie.

Optie 1: je bedrijf behoort tot één van de volgende sectoren, die integraal beschouwd worden als “zwaar getroffen”

 • PC 140.02: taxi’s
 • PC 227: audiovisuele sector
 • PC 302: horeca
 • PC 303.03: exploitatie van bioscoopzalen
 • PC 304: vermakelijkheidsbedrijf
 • PC 329: socio-culturele sector
 • PC 333: toeristische attracties

Je kan tot 31 december 2020 de soepele corona-werkloosheid toepassen zonder voorafgaande aanvraag bij de RVA.

Optie 2: je bedrijf hoort niet tot één van de integraal “zwaar getroffen” sectoren van groep 1, maar je onderneming wordt beschouwd als individueel “zwaar getroffen

Had je onderneming in het tweede kwartaal 2020 minstens 20% tijdelijke werkloosheid kende, dan kom je hiervoor in aanmerking.

Je kan dan tot 31 december 2020 de soepele corona-werkloosheid toepassen voor alle werknemers van je bedrijf, op voorwaarde dat je vooraf een aanvraag indient bij de RVA.

Als je deze aanvraag al indiende en een goedkeuring kreeg van de RVA, moet je hier niets voor doen.

Optie 3: je onderneming behoort niet tot de sectoren die onder groep 1 vallen en je voldoet niet aan het criterium van 20% tijdelijke werkloosheid, maar je behoort wel tot één van de volgende sectoren EN je oefent de activiteit uit die “zwaar getroffen” is.

Je kan tot 31 december 2020 de soepele corona-werkloosheid toepassen,  op voorwaarde dat je vooraf een aanvraag indient bij de RVA en enkel voor de werknemers opgenomen in deze aanvraag.

Nr. P.C. Bevoegdheid P.C. Zwaar getroffen activiteiten
100 aanvullend PC arbeiders
 • activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen
 • reisbureaus en touroperators
109 kleding- en confectiebedrijf verhuren en plaatsen van tenten
111 metaal-, machine- en elektrische bouw
 • activiteiten van de vliegtuigbouw
 • onderhoud en reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen
 • constructie en montage in functie van podiumopbouw
126 stoffering en houtbewerking
 • verhuren en plaatsen van materieel voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden
 • vervaardigen, verhuren en plaatsen van stands, decors, tribunes
 • verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook
 • inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen
139 binnenscheepvaart pleziervaart voor toeristische doeleinden
140.01 autobussen en autocars touringcars
140.04 grondafhandeling op luchthavens activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen
149.01 elektriciteit – installatie en distributie plaatsen van geluids- en beeldinstallaties in het kader van de organisatie van evenementen
200 aanvullend PC bedienden
 • activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen
 • reisbureaus en touroperators
 • weg- en spoorvervoer van personen
209 bedienden  metaalnijverheid
 • activiteiten van de vliegtuigbouw
 • onderhoud en reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen
215 bedienden kleding- en confectiebedrijf verhuren en plaatsen van tenten
226 bedienden internationale handel, vervoer en logistiek activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen
314 kappersbedrijf en schoonheidszorgen exploitatie van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams
315 handelsluchtvaart activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

Als je deze aanvraag al indiende en een goedkeuring kreeg van de RVA, moet je hier niets voor doen. Het gaat hier over het formulier C106A-Corona-HGO.

Optie 4: je bedrijf behoort niet tot de “zwaar getroffen” sectoren/activiteiten van punt 1 of 3 en je voldoet evenmin aan het criterium van 20% tijdelijke werkloosheid.

Dan kan je geen gebruik maken van de soepele corona-werkloosheid.

Je zal een beroep moeten doen op een gewoon stelsel van economische werkloosheid resp. schorsing bedienden. Deze stelsels zijn tot 31 december 2020 wel versoepeld.

Heb je werknemers in quarantaine of werknemers die te maken krijgen met een schoolsluiting van hun kind(eren)? Hier kan je individuele werkloosheid overmacht voor aanvragen via de gewone procedure overmacht.

Zo vlug wij meer duidelijkheid krijgen over nieuwe maatregelen, laten wij je dit weten via onze sociale media en website. Heb je een persoonlijke vraag of hulp nodig dan staan onze payroll experten uiteraard ook voor je klaar. Gezien de drukte op dit moment, kan je hen best bereiken door een mail te sturen naar [email protected] en wij zorgen ervoor dat je binnen de 24 u een antwoord van ons krijgt.