Ken jij de tijdelijke werkloosheid door de energiecrisis al ?

Wat is het ?

Naar aanleiding van de energiecrisis kan de werkgever beroep doen op een heel aantal (al dan niet nieuwe) steunmaatregelen. Eén van deze nieuwe maatregelen is de nieuwe vorm van economische werkloosheid ‘energie’. In het geval de kostprijs van de energie een te grote impact heeft op de werking van jouw bedrijf, kan je dit type werkloosheid dus invoeren. Uiteraard moet je wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze leggen we je graag in detail uit in onze blog!

Wie kan hier beroep op doen?

Werkgevers kunnen voor de periode 01.10.2022 – 31.12.2022 beroep doen op de werkloosheid “energie” onder strikte voorwaarden. Om beroep te doen op dit stelsel, moet je voldoen aan de definitie van een energie-intensief bedrijf. Wat betekent dit?

Dat betekent dat je moet kunnen aantonen dat:

  • De energiekosten in 2021 minstens 3 procent van de productiewaarde moeten bedragen;
  • De definitieve energiefactuur van jouw bedrijf voor het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin je gebruik maakt van de bijzondere regeling tijdelijke werkloosheid energie moet ondertussen minstens verdubbeld zijn t.o.v. de definitieve energierekening voor hetzelfde kwartaal van het voorafgaande jaar.

De werknemers die op werkloosheid ‘energie’ geplaatst worden, zullen recht hebben op een verhoogde uitkering die 70% van het begrensde brutoloon zal bedragen. Daarnaast zal de werkgever wel een toeslag van 6.10 euro per dag werkloosheid moeten betalen.

 

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?

Voor de aanvraag ingediend kan worden, moeten de werkgevers het formulier ‘C106 Energie’ 5 kalenderdagen voor de kennisgeving van de eerste werkloosheidsdag via een aangetekende brief verzenden naar de RVA om aan te tonen dat ze aan de voorwaarden voldoen.

De RVA laat vervolgens weten of je dossier goedgekeurd is of niet. Vanaf het ogenblik dat je van de RVA een ontvangstbevestiging (van de indiening van het formulier C106 Energie) hebt ontvangen, kan je de mededeling van de voorziene werkloosheidsdag naar de RVA versturen. Dit moet drie dagen vóór de effectieve werkloosheidsdag gebeuren. Ook de werknemers moeten drie dagen vóór de effectieve werkloosheidsdag in kennis gesteld worden van deze voorziene werkloosheidsdag.

Bovendien moet je de RVA ook nog steeds maandelijks elektronisch informeren over de eerste werkloosheidsdag.

Welke schorsingen kan men invoeren?

Afhankelijk van het werkgebrek kan je 2 type schorsingen invoeren.

  1. Ofwel een volledige schorsing voor max. 4 weken;
  2. Ofwel een gedeeltelijke schorsing (grote schorsing): minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan één arbeidsweek per 2 weken → invoering mogelijk voor max. 3 maanden (momenteel t.e.m. 31/12/2022 dus)

De invoering van de kleine schorsing (minstens 3 arbeidsdagen per week of minstens één arbeidsweek per 2 weken) is dus geen optie.

Wist je dat, in tegenstelling tot andere vormen van economische werkloosheid voor de arbeiders geen verplichte week werkhervatting vereist is? Na het bereiken van de max. termijn kan je dus onmiddellijk aansluitend een nieuwe schorsing aanvragen.

Vanaf wanneer is de tijdelijke werkloosheid ‘energie’ actief?

Deze tijdelijke werkloosheid kan ingevoerd worden vanaf 1/10/2022. Voorlopig kan dit t.e.m. 31/12/2022 maar deze periode kan mogelijks nog verlengd worden.

Meer info kan je terugvinden op de website van de RVA of contacteer je HR-experten via [email protected] Wij helpen jullie heel graag verder !