Loopbaanonderbrekingen: uitzonderlijke maatregelen

De regering heeft beslist om een aantal tijdelijke en uitzonderlijke maatregelen te nemen in het kader van de strijd tegen het coronavirus.

Deze maatregelingen zijn van toepassing op werknemers met een loopbaanonderbreking, tijdskrediet of een thematisch verlof. Deze 2 uitzonderlijke maatregelingen zijn ingevoerd ter ondersteuning van de zorgsector, het onderwijs en de instellingen die contactopsporing verrichten om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

De tijdelijke schorsing van de lopende loopbaanonderbreking bij een werkgever uit de zorg, het onderwijs of bij de instellingen die contacttracing verrichten

De werknemer die bij de voornoemde soort werkgever werkt, kan overeenkomen om de loonpaanonderbreking volledig of gedeeltelijk te schorsen om zo opnieuw voltijds aan de slag te gaan volgens zijn voorzien uurrooster. Tijdens de schorsing van de loonbaanonderbreking zal er geen uitkering meer worden betaald door de RVA. De niet opgenomen periode tijdens de schorsing van de loopbaanonderbreking zal nadien automatisch worden toegevoegd worden aan de oorspronkelijk aangevraagde periode en zo kan de werknemer de loopbaanonderbreking terug hernemen.

De tijdelijke schorsing van deze loopbaanonderbreking is mogelijk tot 31 maart 2021. Bij KB kan deze mogelijkheid echter met 3 maanden worden verlengd.

De tijdelijke tewerkstelling bij een werkgever in de zorg, het onderwijs of bij de instellingen die contactracing verrichten tijdens de lopende loopbaanonderbreking

De werknemer met een lopende loopbaanonderbreking kan tijdens deze periode een tijdelijke tewerkstelling aanvatten bij een andere werkgever in voornoemde sectoren. De betrokken partijen dienen een schriftelijke overeenkomst voor bepaalde tijd af te sluiten die een einde neemt op 31 maart 2021. Een KB kan echter beslissen om die maatregel met 3 maanden te verlengen. In dat geval mag de einddatum voor overeenkomsten voor bepaalde tijd die in het kader van deze maatregel worden gesloten, 30 juni 2021 niet overschrijden.

Tijdens deze tewerkstelling zal de uitkering ten laste van de RVA voor de loonbaanonderbreking met 25% worden verminderd, zo heeft deze werknemer recht op 75% van de bruto onderbrekingsuitkering.

Procedure

De tijdelijke schorsing en de tijdelijke tewerkstelling bij een werkgever in de betrokken sectoren, moeten schriftelijk worden meegedeeld aan de RVA via specifiek formulier.

Heb je hier nog vragen over? Neem dan zeker even contact met ons via [email protected].

Tags:
,