Klein verlet om zich te laten vaccineren

Vanaf 9 april 2021 hebben werknemers recht op klein verlet als ze zich willen laten vaccineren tegen het coronavirus, COVID-19.

Wat is de duur?

De werknemers krijgen “de tijd die nodig is” om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dit wilt zeggen zowel de tijd die je nodig hebt om je te verplaatsen naar het vaccinatiecentrum als de tijd die nodig is om je te laten vaccineren.

Welk Loon?

Tijdens de gehele afwezigheid behoudt de werknemer zijn normale loon, dit ten laste van de werkgever.

Wat moet je doen?

Van zodra het tijdstip van de vaccinatie bekend is moet de werknemer de werkgever op de hoogte brengen. De werkgever kan verzoeken om het bewijs voor te leggen ter bevestiging van de afspraak. Indien de bevestiging niet vermeldt wanneer de werknemer aanwezig dient te zijn dan kan de uitnodiging ook voorgelegd worden als bewijs. De afwezigheid van de werknemer wordt geregistreerd als “Klein verlet”, het is niet toegestaan om de reden van het klein verlet te registreren.

OPGELET! De werkgever mag in geen enkele vorm een kopie nemen van de afspraakbevestiging, dus ook niet manueel overschrijven. Enkel het tijdstip van de afspraak mag genoteerd worden.

Wat als de werknemer bijwerkingen krijgt?

Als de werknemer bijwerkingen krijgt ten gevolge van het vaccin en dus niet in staat is om te komen werken dan wordt dit niet gedekt als klein verlet. Dit valt onder arbeidsongeschiktheid en zal de werknemer recht hebben op gewaarborgd dagloon.

Belangrijk!

De werkgever kan in geen geval hun werknemers verplichten om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus.

Heb je vragen hierover? Aarzel niet om contact op te nemen met onze hr experten!