Het corona-RSZ afbetalingsplan

Het corona-RSZ afbetalingsplan

isNieuw! Sinds kort is het ‘corona-RSZ afbetalingsplan’ in het leven geroepen. Benieuwd naar dit afbetalingsplan en wil je graag weten hoe het in z’n werk gaat? Lees dan snel verder!

Bedrijven die door de coronacrisis financiële problemen hadden, hebben voor de betaling van de RSZ-bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal van 2020 uitstel gekregen tot 15 december 2020. Maar voor de bedrijven die hiervan gebruik maakten, wordt het vierde kwartaal natuurlijk extra zwaar… Om dit probleem aan te pakken is het ‘corona-RSZ-afbetalingsplan’ in het leven geroepen.

Alles over het corona-RSZ afbetalingsplan: hoe werkt dit nu?

In tegenstelling tot bij een ‘gewoon’ afbetalingsplan afgesloten met de RSZ, wordt er bij dit minnelijk afbetalingsplan voorzien in een volledige vrijstelling van alle opslagen (10%) en interesten (7%) e.d. De betaling van je RSZ-bijdragen kan je in dit geval spreiden over maximaal 24 maanden.

Indien je denkt hiervoor in aanmerking te komen, raden we aan om dit corona-afbetalingsplan tijdig aan te vragen. Het is immers belangrijk dat je alle sociale bijdragen correct betaald hebt op het moment van de aanvraag van het plan. Eens er achterstallen zijn, is een aanvraag niet meer mogelijk. Je kan het aanvraagformulier terugvinden via de website van de Sociale Zekerheid; https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm#.

De regeling van uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal is voor de meeste bedrijven voorlopig niet van toepassing voor de rest van het jaar. Sinds eind juli 2020 kunnen enkel nog ondernemingen van specifieke sectoren die verplicht gesloten zijn, een uitstel van betaling bekomen. Dus het is belangrijk dat je, indien je niets betreffende een afbetalingsplan onderneemt, je voorschotten weer tegen de normale uiterlijke datum betaalt!

Maar… goed nieuws: 24 juli 2020 heeft de ministerraad een voorontwerp goedgekeurd om de RSZ in staat te stellen betalingstermijnen toe te kennen voor de verschuldigde bijdragen van het derde en vierde kwartaal van 2020 zonder toepassing van sancties. Deze wet dient echter nog gepubliceerd te worden. We houden je hierover uiteraard verder op de hoogte!

Indien je na het lezen van deze blog nog vragen hebt, aarzel niet!! Je kan ons voltallige team bereiken via [email protected]!

Tags:
,