De school van je kinderen sluit, wat nu?

De school van je kinderen sluit

Nu de regering beslist heeft om de herfstvakantie al zeker met een week te verlengen, is er voor vele ouders geen ontkomen aan. De school van je kinderen sluit tot 15 november. Wat nu?

Voor sommigen blijft het zelfs niet beperkt tot deze dagen. Het kan immers zijn dat de school van je kind de deuren gedurende een bepaalde periode moet sluiten wegens coronamaatregelen. Of mogelijk worden er straks nog strengere maatregelen afgekondigd.

De school van je kinderen sluit: wat nu?

Maar wat doe je als ouder als je in 1 van deze gevallen opvangmoeilijkheden hebt? Want de kindjes naar de grootouders brengen is ook geen optie meer. Wat zijn je mogelijkheden?

Uiteraard kan je altijd proberen met je werkgever te overleggen of thuiswerk mogelijk is. Indien dit kan, geniet dit uiteraard de voorkeur. Maar in sommige omstandigheden kan dit helemaal niet.

Om ervoor te zorgen dat je in zo’n geval toch voor de opvang van je kind kan zorgen, heeft de Kamer een bijkomende wet goedgekeurd. Deze wet kent jou het recht toe om afwezig te zijn van het werk en te genieten van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht, sluiting school of opvangcentrum.

Wanneer kan je hierop beroep doen?

  • indien een minderjarig kind dat met jou samenwoont niet naar het kinderdagverblijf of school kan gaan omdat deze gesloten is omwille van een maatregel die de verspreiding van het coronavirus beoogt te beperken;
  • als een gehandicapt kind dat jij ten laste hebt niet naar een opvangcentrum voor gehandicapten kan gaan omdat dit centrum gesloten is omwille van een maatregel die de verspreiding van het coronavirus tracht te beperken. Let op, dit is van toepassing ongeacht de leeftijd van het kind.

Deze maatregel kan gebruikt worden zolang het betrokken kind niet kan terugkeren naar het kinderdagverblijf, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten.

 Wat moet je hiervoor ondernemen?

 Welke procedure moet je als werkgever volgen?

De procedure die je als werkgever volgt, is afhankelijk van het feit of je onderneming/sector al dan niet hard getroffen is door de coronacrisis.

  1. Je onderneming is geregistreerd als wél uitzonderlijk hard getroffen door de coronacrisis

Je kan beroep doen op de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ‘COVID-19’ voor deze werknemer. Bijgevolg doe je enkel een ASR-scenario 5 om de uren tijdelijke werkloosheid overmacht aan te geven. Daarnaast houd je het ‘attest sluiting corona’ dat je van je werknemer hebt ontvangen ter beschikking van de diensten van de RVA, ingeval van controle.

  1. Je onderneming is niet geregistreerd als uitzonderlijk hard getroffen door de coronacrisis

In dit geval moet je de ‘gewone’ procedure tijdelijke werkloosheid overmacht volgen;

  • Je verstuurt een elektronische mededeling tijdelijke werkloosheid naar de RVA met als reden ‘Corona-Opvang kind wegens sluiting’;
  • Je bezorgt aan de betrokken werknemer een controleformulier C3.2A;
  • Het ingevulde en ondertekende ‘attest sluiting corona’ dat je van je werknemer hebt ontvangen bezorg je via mail of post aan de RVA;
  • Je doet een ASR-Scenario 5 en indien nodig een ASR-Scenario 2.

Deze wetgeving treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020. Het blijft voorlopig van toepassing tot 31 december 2020.

Heb je nog bijkomende vragen hierover of heb je hulp nodig met een concrete situatie, aarzel niet om ons te contacteren via [email protected] of via het contactformulier op onze website. Onze medewerkers helpen je graag verder!! Stay safe!!

Tags: