Feestdagen in 2022

Elke medewerker uit de privésector heeft recht op 10 wettelijke feestdagen. Medewerkers mogen bijgevolg in principe ook niet tewerkgesteld worden op deze dagen. Wat moet je allemaal weten? Wij sommen het even voor je op!

Volgende feestdagen werden voor 2022 bepaald:

 • Nieuwjaar: zaterdag 1 januari
 • Paasmaandag: maandag 18 april
 • Feest van de Arbeid : zondag 1 mei
 • Hemelvaart: donderdag 26 mei
 • Pinkstermaandag: maandag 6 juni
 • Nationale feestdag: donderdag 21 juli
 • Maria-Hemelvaart: maandag 15 augustus
 • Allerheiligen: dinsdag 1 november
 • Wapenstilstand: vrijdag 11 november
 • Kerstmis: zondag 25 december

 

Wat met feestdagen die vallen op een inactiviteitsdag?

Om werknemers het recht op 10 wettelijke feestdagen te garanderen, moet men deze feestdag vervangen door een activiteitsdag binnen de onderneming. De oorspronkelijke feestdag verliest dan het karakter van de feestdag en de vervangende feestdag neemt het karakter van de wettelijke feestdag over.

Hoe bepaal ik de vervangende feestdag?

Wanneer binnen je onderneming wettelijke feestdagen vallen op inactiviteitsdagen, dan moet je deze verplaatsen naar een activiteitsdag. Hiervoor zal je ook een specifieke systeem moeten kiezen. De vervangingsdag kan namelijk vastgesteld worden op verschillende manieren (dit kent een hiërarchie):

 1. Via een beslissing van het paritair comité die bij Koninklijk besluit als bindend werd verklaard;
 2. Via een beslissing van de ondernemingsraad (bij gebrek aan een beslissing van het PC);
 3. Via een akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging (bij gebrek aan een ondernemingsraad of beslissing ervan);
 4. Via een collectief akkoord tussen de werkgever en alle werknemers (bij gebrek aan een vakbondsafvaardiging);
 5. Via een individueel akkoord tussen werkgever en elke werknemer (bij gebrek aan een collectief akkoord).

Indien men echter niet tot een akkoord kan komen, wordt de vervangende feestdag automatisch verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

Belangrijk om te weten: Wens je de vervangende feestdagen collectief vast te leggen voor 2022? Dan dien je actie te ondernemen voor 15/12/2021.

 

Meer info kan je opvragen bij onze hr experten via [email protected]