Uitbreiding mantelzorgverlof

Erkende mantelzorgers krijgen sinds kort de mogelijkheid om hun prestaties te onderbreken m.b.v. thematisch verlof, om hulp en/of bijstand te verlenen aan een ‘kwetsbaar’ persoon. Op 1 september werd de maximale duur van deze onderbreking verhoogd!

Vanaf 1 september 2021 is hier dus een belangrijke wijziging aan de orde. Zo krijgen mantelzorgers de opportuniteit om hun prestaties per hulpbehoevende persoon te onderbreken conform volgende modaliteiten:

  • hoogstens 3 maanden voltijds: deze vorm kan worden opgesplitst in periodes van één maand of een veelvoud ervan.
  • hoogstens 6 maanden halftijds of 1/5, bij een voltijdse betrekking: deze vorm kan worden opgesplitst in periodes van twee maanden of een veelvoud ervan.

 

Let wel, deze wijzigingen zijn slechts van toepassing op aanvragen ingediend vanaf 1 september 2021.

De wettelijke basis van deze wijziging betreft het KB van 20 juli 2021!

Wens je graag meer te weten hierover? Aarzel niet om contact op te nemen met onze hr experten!