Uitbreiding sectoren flexi-jobs vanaf 2024?

Wist je dat de federale ministers op 9/10/2023 een begrotingsakkoord hebben bereikt? Eén van de maatregelen die in het oog springen, is dat het toepassingsgebied van flexi-job verder uitgebreid zal worden. Hierdoor zullen er maar liefst 12 extra sectoren toegevoegd (ja hoor je leest het goed!) aan het toepassingsgebied van ‘flexi-jobs’.

‘Flexi-jobben’ is momenteel voornamelijk gekend binnen de horeca & winkelketens, maar binnenkort zal een flexi-job ook mogelijk worden binnen o.a. het onderwijs, kinderopvang & voedingssectoren. Op deze manier beoogt men extra werkkrachten aan te trekken, waar er tekorten heersen.

Let wel, want er is ook een keerzijde… Zoals je wellicht weet kan je als flexi, onbeperkt bijverdienen. Vanaf 2024 zouden de bijverdiensten (voor niet-gepensioneerden) beperkt worden tot max. €12.000,00 op jaarbasis (of gemiddeld 500u werken). Overschrijdt je deze grens? Dan zullen de inkomsten mee beschouwd worden als een fiscaal belastbaar inkomen.

Wat zal nog nieuw zijn? Het loon van de flexijobbers binnen deze nieuwe sectoren. Je zal voortaan de sectorale barema’s moeten volgen & dus niet het standaard baremaloon voor flexi’s. Enkel de Horeca zal hier een uitzondering op vormen. Hier zal het minimum flexiloon verder toegepast worden.

Tevens zal de werkgeversbijdrage lichtjes stijgen, en dit van 25% naar 28%.

Opgelet, deze maatregelen hebben nog geen wetgevend kader!