De werkervaringsstage in Vlaanderen wordt uitgebreid!

Zoals je misschien weet (of niet weet want de maatregel is algemeen niet zo bekend ?) beslist de VDAB  momenteel welke werkzoekende in aanmerking kan komen voor een werkervaringsstage. Een essentiële voorwaarde op dit moment is dat de werkzoekende bij de VDAB in begeleiding moet zijn binnen een traject Tijdelijke Werkervaring.

Vanaf 1 januari 2023 wordt deze stage uitgebreid en zal de VDAB ook werkzoekenden in aanmerking laten komen voor een werkervaringsstage, die niet aan dit traject zijn verbonden.

 

Wat is deze stage precies?

De werkervaringsstage is een driepartijen-overeenkomst tussen werkgever, werknemer en VDAB. Bij de overeenkomst wordt een opleidingsplan gevoegd (een beetje gelijkaardig aan een IBO).  De VDAB zal op basis van dit plan en al haar info beslissen over de opstart en de duurtijd van de werkervaringsstage. De duurtijd kan echter nooit meer dan 6 maanden bedragen

 

Hoe werkt dit nu precies?

De werkzoekende die deze stage volgt, wordt maandelijks vergoed door de VDAB. Deze vergoeding bedraagt 200 euro bruto.

Tot op heden werd de arbeidsduur van de stage vastgelegd op minimaal 20 u per week. Vanaf 1 januari 2023 zal ook deze verplichting opgeheven worden en is een lagere tewerkstelling dus ook mogelijk. Mocht je stagiair minder dan 20 u werken, dan zal zijn/haar vergoeding ook pro rata berekend worden, naarmate de tewerkstellingsbreuk.

 

Moet je speciale administratie in orde brengen?

Zoals hierboven al genoemd met er een contract afgesloten worden tussen de VDAB, jou als werkgever en de werkzoekende, met een opleidingsplan als bijlage.

Verder is de VDAB verantwoordelijk voor de Dimona aangifte en voor het verzekeren van de werkzoekende tegen arbeidsongevallen.

De werkgever zal de stagiair ondersteunen op zijn werkvloer. Ook zal hij een verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid moeten afsluiten voor hem.

 

Opgelet, deze bepalingen zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Maar alles is dus in werking gezet om vanaf 1 januari 2023 in voege te zijn.

 

Meer info kan je opvragen bij onze hr experten via [email protected] !