KMO-groeisubsidie: iets voor jou?

De KMO-groeisubsidie kwam eind december in de pers met als boodschap: “belangrijke wijziging of hervorming in de KMO-groeisubsidie”. In tegenstelling tot het verleden waarbij je permanent een aanvraag kon indienen voor een strategische medewerker of strategisch advies zou de subsidie immers gaan werken via thematische calls of oproepen.

 

De eerste oproep met als thema’s ‘internationalisering, digitalisering’ staat open van 01/03/2021 tot en met 30/04/2021.

Is dit nu eigenlijk interessant voor jouw KMO?

Sinds 1/01/2021 is de KMO-groeisubsidie hervormd. Naast bedrijfseconomische groei door internationalisering of innovatie, wordt het in het nieuw systeem ook mogelijk om steun te krijgen voor bedrijfsinterne omvormingen die de onderneming klaarmaken voor een digitale of duurzame toekomst.

In het Vlaams relanceplan werden immers duidelijke beleidskeuzes gemaakt. Dit om de sprong naar de economie van de toekomst beter mogelijk te maken. Digitalisering en duurzaamheid zijn daar twee belangrijke aspecten in. Deze belangrijke keuzes worden nu ook vertaald in de KMO-groeisubsidie.

KMO’s kunnen enkel een dossier indienen als hun groeitraject aansluit bij een van de volgende beleidsprioriteiten:

  1. digitalisering,
  2. internationalisering,
  3. innovatie,
  4. circulair en duurzaam ondernemen.

Oproepkalender

In het nieuw systeem wordt de kMO-groeisubsidie toegekend via een competitieve oproep – met elk een budget van 5 miljoen euro.

  • Indienperiode: 1 maart tot en met 30 april 2021

internationalisering, digitalisering (met voor elk thema een budget van 2.5 miljoen euro)

  • Indienperiode: 1 juli tot en met 31 augustus 2021

internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen

  • Indienperiode: 1 november tot 31 december 2021

internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen, innovatie

Beoordelingscriteria

De ingediende aanvragen zullen beoordeeld worden op basis van 4 evaluatiepunten: ambitie, transformatie, onderbouwde aanpak en noodzaak aan kennis/expertise.

Per thema zal er een rangschikking gebeuren van aanvragen die qua ambitie het minimumniveau behalen.

Belangrijk om te weten

  1. Het is een competitieve oproep: enkel de beste dossiers worden geselecteerd.
  2. Per jaar per groeitraject kan men maximaal 50.000 euro subsidie krijgen.
  3. Het zal niet meer mogelijk zijn om een eerder goedgekeurde subsidieaanvraag uit te breiden met een bijkomend advies of een aanwerving.

 

Heb je hier nog vragen over of wil je een eerlijk advies over je projectidee? Neem dan zeker even contact op met onze subsidie experten via [email protected]. Wij kunnen je zeker verder helpen.

Tags:
,