Wijziging berekening solidariteitsbijdrage bedrijfswagens vanaf 1/01/2024

Wanneer je als werkgever bedrijfswagens ter beschikking stelt aan je werknemers en zij deze naast beroepsdoeleinden ook voor privédoeleinden mogen gebruiken, ben je als werkgever een CO2-solidariteitsbijdrage verschuldigd aan de RSZ. Het bedrag van de solidariteitsbijdrage dat je verschuldigd bent is afhankelijk van de CO2-uitstoot en het type brandstof van de wagen en zal berekend worden aan de hand van een formule.

Jaarlijks wordt de formule geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2024 zal de volgende formule gelden voor de berekening van de verschuldigde solidariteitsbijdrage:

Wagen Formule
Dieselwagens ((CO2-uitstoot x 9) – 600) : 12 x 1,5359
Benzinewagens ((CO2-uitstoot x 9) – 768) : 12 x 1,5359
LPG-wagens ((CO2-uitstoot x 9) – 990) : 12 x 1,5359
Minimumbijdrage 31,99 EUR/maand (geldig t.e.m. 31/12/2024)

 

Daarnaast zal de minimale CO2-solidariteitsbijdrage dat o.a. van toepassing is bij elektrische voertuigen vanaf 1 januari 2024 indexeren naar minimaal € 31,99 / maand. In geen geval mag de CO2-solidariteitsbijdrage dus minder dan € 31,99/maand bedragen.

! Let wel op, want zoals we in onze vorige blog reeds vermeld hadden dienen wagens met een CO2-uitstoot die aangekocht, gehuurd of geleased zijn (in het kader van de vergroening van mobiliteit) vanaf 1/07/2023 nog vermenigvuldigd worden met een coëfficiënt. De toepasselijke factor is afhankelijk van de datum vermeld op de bestelbon. Deze factoren zijn niet van toepassing op elektrische voertuigen.

Datum bestelbon Factor
Vanaf 01.07.2023 x 2,25
Vanaf 01.01.2025 x 2,75
Vanaf 01.01.2026 x 4,00
Vanaf 01.01.2027 x 5,50

 

Voor de periode van 1/07/2023 t.e.m. 31/12/2024 dient de aangehaalde formule dus nog vermenigvuldigd te worden met 2,25 voor het bekomen van de verschuldigde CO2-solidariteitsbijdrage.

Voor bedrijfsvoertuigen die vóór 1 juli 2023 werden aangekocht, gehuurd of geleased blijft de berekening zonder zonder de factor van toepassing.

Graag meer info? Stel ze gerust via [email protected] , we helpen je graag verder!