Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor bepaalde jonge werknemers.

Onder bepaalde voorwaarden is het loon van sommige jonge werknemers in het vierde kwartaal van 2020 vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing.

Wil je hierover meer weten? Lees dan zeker verder!

Om ervoor te zorgen dat het loon van een jonge werknemer in Q4 2020 vrijgesteld is van bedrijfsvoorheffing, zijn er enkele belangrijke voorwaarden die je hiervoor absoluut in acht dient te nemen. We lijsten ze kort op:

  1. De aanwerving van de jonge werknemer situeert zich in oktober, november of december van dit jaar.
  2. De belastbare bezoldiging van de jonge werknemer ligt onder de 3400 euro per maand.
  3. De jonge werknemer voldoet aan de definitie van jonge werknemer conform artikel 36 §1 van het KB houdende de werkloosheidsreglementeringen de dato 25/11/91.

Heb je hierover nog vragen of ben je niet zeker of jouw jonge werknemer hiervoor in aanmerking komt? Bel dan zeker onze hr experten op!