Jobstudenten in de zomer van 2020

De zomervakantie staat voor de deur: hét ideale moment voor een student om wat bij te verdienen. Uiteraard ziet dit er deze zomer wat anders uit. Benieuwd welke invloed de Coronacrisis heeft op de werking van jobstudenten in de zomer van 2020? Lees dan snel verder!

475 uur

Sinds 2017 mag een jobstudent 475 uren werken per kalenderjaar. Gaat hij of zij daar boven, dan betaal jij als werkgever een hogere loonkost. Vraag dus zeker een attest op vooraleer je een student aan het werk stelt. Dit attest kan de student eenvoudig downloaden via de student@work applicatie. De uren uit het tweede kwartaal van 2020 (van 1 april tot 30 juni 2020) werden, omwille van de coronacrisis, geneutraliseerd. De gewerkte uren uit dit kwartaal werden niet afgetrokken van de 475 beschikbare uren. Hierdoor kan je student hoogstwaarschijnlijk nog heel wat uren werken! Deze maatregel geldt voor alle sectoren. De gewerkte uren in het tweede kwartaal zijn daarnaast vrij van bedrijfsvoorheffing.

Gevolgen voor de kinderbijslag en belastingen in de zomer van 2020

Normaal gezien heeft te veel werken als student een invloed op de kinderbijslag en de te betalen belastingen. Met de neutralisering van de gewerkte uren tijdens het tweede kwartaal, ligt dit natuurlijk anders. De regionale instellingen hebben een uitzonderingsregel uitgebracht, opdat het recht op kinderbijslag behouden blijft. Meer informatie over deze uitzonderingsregel, is te vinden op de applicatie student@work.

Daarnaast is er ook een nieuw wetsontwerp rond de te betalen belastingen. Dit wetsontwerp zorgt ervoor dat de student als fiscaal ten laste van zijn ouders beschouwd blijft, ook al verdient hij meer door te werken tijdens het tweede kwartaal van 2020. Voor de periodes buiten dit kwartaal blijft de normale vrijstelling van de eerste schijf van 2820 euro gelden. Dit geldt dus ook voor de zomermaanden!

Vanaf 1 juli 2020 geldt de “normale” regeling van studenten weer, en begint de teller van 475 uren weer te lopen. Dankzij de neutralisering, houden veel studenten meer uren over en zijn ze bijgevolg langer inzetbaar. Meer weten over het aanwerven van jobstudenten in de zomer van 2020? Lees dan zeker deze blogpost eens!

Tags: