De spelregels van een jobstudent

De meeste studenten hebben binnenkort twee weken paasvakantie en daarna zelfs 2 volle maanden zomervakantie. Velen onder hen vinden dat doorgaans het ideale moment om een centje bij te verdienen. Dat komt goed uit, want als werkgever kan je dan inderdaad best wel wat extra handen gebruiken (om bijvoorbeeld het verlof van je vaste medewerkers op te vangen).

Iedereen weet ondertussen wel dat een student goedkoper is, als het aanwerven van een “echte” werknemer.  Je mag dan immers gebruik maken van een lagere “solidariteitsbijdrage”, wat voor jou de kosten als werkgever zal drukken.

Weet jij echter 100% zeker wat je allemaal moet doen, als je beslist om een student aan te werven? Nee? Lees het dan snel hier:

Tip 1:  Maak altijd een arbeidsovereenkomst voor jouw student op

Zorg ervoor dat je altijd een studentenovereenkomst opmaakt voor jouw student. Doe je dat niet, dan heb je automatisch het vermoeden van belastingontduiking en sociale fraude. We hoeven er geen tekeningetje bij te maken, dit zowel geldelijke als juridische gevolgen voor jou zou kunnen hebben.

Wist je trouwens dat een student zonder contract sowieso ook meer rechten heeft, als diezelfde student mét een contract?

Een student zonder contract, heeft automatisch dezelfde rechten als een “gewone” werknemer met een contract van onbepaalde duur. Stel dus bijvoorbeeld dat je jouw student (zonder contract) wil stopzetten, dan moet je eigenlijk de normale opzegtermijnen of  -vergoedingen respecteren.

Het loont dus wel degelijk om een contract op te maken voor jouw student. Weet je niet hoe, of kan je hierbij wel wat ondersteuning gebruiken? Dan helpen we je uiteraard graag! ?

Tip 2: Geef de student een kopie van je arbeidsreglement en zorg voor een passend onthaal

Op de eerste werkdag van jouw student, kan je hem/haar best een kopie van het arbeidsreglement bezorgen.

Dat arbeidsreglement is jouw “huisreglement” en op die manier weet je student onmiddellijk wat wel of niet kan in jouw onderneming. Mocht er dan ooit iets voorvallen, dan kan je steeds aantonen dat de student wel degelijk op de hoogte was van jouw interne regels. Laat hem/haar dus ook sowieso een document ter ontvangst van het arbeidsreglement tekenen.

Wat ook niet onbelangrijk is, is een degelijk onthaal op de eerste dag van de student. Heet hem/haar welkom en zit even met hem/haar samen. Wij raden altijd aan, om dan minstens onderstaande puntjes te overlopen:

  • de activiteit en de algemene structuur van de onderneming;
  • de taken en activiteiten van de student in de onderneming, en de eventuele risico’s die eraan verbonden zijn;
  • de naam van de hiërarchische verantwoordelijke en wie de student begeleid;
  • de plaats van de werkpost(en);
  • uitleg over eerste hulp, brandbestrijding, evacuatie;
  • het gebruik van de machines, van de arbeidsuitrusting en van de individuele beschermingsuitrusting, het dragen van arbeidskledij;
  • de organisatie van de pauzes.


Tip 3:  Laat de jobstudent 3 dagen op proef werken 

De proeftijd mag voor de meeste werknemers dan wel afgeschaft zijn, voor jobstudenten is dit niet het geval. De eerste drie dagen dat je een student tewerkstelt, worden als proefperiode gezien. Beide partijen kunnen in deze periode de samenwerking stopzetten zonder opzegtermijn of -vergoeding.

Wanneer de student ziek wordt tijdens de proefperiode, dan zal de proefperiode ook niet geschorst worden en langer duren.

Tip 4:  Kijk zeker na dat je student wel degelijk mag werken als jobstudent

Om een student tewerk te stellen met een studentenovereenkomst, moet hij/zij minstens aan drie voorwaarden voldoen:

  • Hij/zij moet minstens 15 jaar zijn;
  • Hij/ zij moet minstens in het derde jaar van het secundair onderwijs zitten;
  • Hij/zij moet onderwijs met een volledig leerplan volgen.

Je kan ook best rekening houden met de studieverplichtingen van de student. Op dagen waarop hij/zij aanwezig moet zijn op school, mag je jouw student niet verplichten om te werken.

Tip 5:  Kijk zeker na dat je student mag werken aan het voordeel tarief

Voordat je met een student een contract afsluit, informeer dan zeker naar het aantal uren dat de student tijdens het lopende kalenderjaar al gewerkt heeft.

Zo ben je zeker dat de grens van 475 uren niet overschreden is en dat je de student wel nog aan het voordelige tarief mag tewerkstellen .

Studenten kunnen via www.studentatwork.be een attest voor de werkgever printen. Wij raden altijd aan om dit zeker op te vragen en raad te plegen!

Heeft je student toch meer dan 475 uur gewerkt als student in dat jaar? Dan ben je vanaf het 476ste uur de gewone bijdragen verschuldigd.

Tip 6: Doe de dimona-aangifte op tijd én geef het aantal geschatte werkuren daarbij mee

 De dimona moet in orde zijn, voordat hij/zij effectief start bij jou. Ben je te laat, dan heeft dit zowel voor jou als de student zware gevolgen.

Ook het niet meegeven van het aantal geplande werkuren, wordt zwaar bestraft.

Een tijdige dimona mét vermelding van het aantal geplande uren, is dus key!