Studenten mogen onbeperkt werken in de zorg en het onderwijs

Studenten mogen onbeperkt werken

Een nieuwe coronamaatregel die jou vast niet is ontgaan, is deze van de uitbreiding van de studentenarbeid. Dit heeft als gevolg dat studenten onbeperkt mogen werken in de zorgsector en het onderwijs.

De bedoeling is om op deze manier helpende handen te bieden aan werkgevers in de betreffende sectoren, namelijk de zorgsector en het onderwijs. Normaal gezien kunnen jobstudenten slechts 475 uren werken per jaar, maar nu komt hier dus tijdelijk verandering in.

Bij de uitbreiding van de studentenarbeid werd gekozen voor de zorgsector en het onderwijs. De werkdruk in de ziekenhuizen ligt namelijk enorm hoog, dat is geen geheim! Maar ook in het onderwijs is dat niet anders. Om die reden heeft de overheid beslist om jobstudenten tijdens Q4 2020 en Q1 2021 onbeperkt te laten werken in de sectoren. De werkgevers die beroep kunnen doen op deze coronamaatregel werden gespecifieerd aan de hand van NACE-codes of PC-nummers.

Studenten mogen onbeperkt werken

Zo komt bijvoorbeeld PC 318 (gezinshulp en bejaardenhulp) in aanmerking. De uren van jobstudenten die werken in deze branche zullen niet meetellen voor het contingent van de 475 uren per jaar.

We geven nog enkele voorbeelden van werkgevers die in aanmerking komen:

 • PC 319 (opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten – werkgeverscategorie 062, 162, 462 en 962)
 • openbare zorginstellingen met volgende NACE-codes:
    • 86101 – algemene ziekenhuizen, muv geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
    • 86102 – geriatrische ziekenhuizen
    • 86103 – gespecialiseerde ziekenhuizen
    • 86104 – psychiatrische ziekenhuizen

Wat betreft de aangifte van studentenarbeid, blijven de normale regels wel gelden, zoals:

 1. Bij de voorafgaande dimona-aangifte duid je de ingeplande uren aan.
 2. De dmfa-aangifte dient achteraf nog steeds te gebeuren met vermelding van alle gepresteerde uren.`

Zorg ervoor dat je deze regels goed volgt, zodat je zeker in orde bent en je de studenten correct kan verlonen.

Meer weten over studentenarbeid en de uitbreiding ervan? Neem dan zeker contact op met ons team! We geven je graag extra uitleg.

Tags: