De ontslagbrief moet binnenkort een dag vroeger op de post!

Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst dienen partijen een aantal formaliteiten na te leven zodat het ontslag geldig is, denk zo maar aan de opstelling & verzending van de ontslagbrief.

Afhankelijk of het ontslag gegeven wordt of genomen, dienen partijen zich ervan bewust te zijn dat de dag waarop de ontslagbrief aangetekend verstuurd wordt, een invloed heeft op welke dag de opzegtermijn zal beginnen te lopen.

Momenteel dient de ontslagbrief ten laatste woensdag aangetekend verstuurd te worden opdat het ontslag de eerstvolgende maandag kan ingaan. Maar let op, een wijziging is opkomst!

Fictief voorbeeld: de werkgever stuurt een woensdag 17/08/2022 de ontslagbrief (met prestatie van opzeg) aangetekend op naar de werknemer. Dit maakt dat de opzegtermijn kan beginnen lopen vanaf 22/08/2022. Als de ontslagbrief donderdag 18/08/2022 verstuurd wordt zal de opzegtermijn pas beginnen te lopen vanaf 29/08/2022.

De ontslag gevende partij zal vanaf 1/01/2023 de ontslagbrief een dag vroeger (dinsdag i.p.v. woensdag) aangetekend via de post moeten verzenden om de opzegtermijn de eerstvolgende maandag te laten ingaan. Dit komt door een aanpassing van het burgerlijk wetboek op 1/07.

Volgens het burgerlijk wetboek moet de brief steeds betekend zijn op de derde werkdag volgend op de dag waarop de aangetekende brief op de post is gegaan. Conform de huidige wetgeving zijn alle dagen van de week  ‘werkdagen’, behalve de zon- en feestdagen. Door een wijziging in het BW worden zaterdagen niet langer beschouwd als werkdagen.

Fictief voorbeeld: de werkgever stuurt dinsdag 16/08/2022 de ontslagbrief (met prestatie van opzeg) aangetekend op naar de werknemer. Dit maakt dat de opzegtermijn kan beginnen lopen vanaf 22/08/2022. Als de ontslagbrief woensdag 17/08/2022 verstuurd wordt zal de opzegtermijn pas beginnen te lopen vanaf 29/08/2022.

Heb je nog vragen over de ontslagprocedure? Mail ons via [email protected] & we helpen je graag verder!