PC 200: betaling EJP bij uitdiensttreding medewerker

Gaat jouw medewerker uit dienst? Heeft hij of zij in dat geval nog recht op de uitbetaling van de eindejaarspremie?

Binnen PC 200 bepaald men dat het recht op de eindejaarspremie steeds verschuldigd is wanneer de medewerker 6 maanden anciënniteit heeft bereikt. Indien de werknemer ontslagen wordt door de werkgever, dan is de eindejaarspremie ook verschuldigd. In het geval je medewerker zelf ontslag geeft, heeft hij geen recht heeft op de uitbetaling van de eindejaarspremie.

Let wel, de medewerker heeft in volgende gevallen wél recht op de uitbetaling van de eindejaarspremie:

  • Bij een eigen ontslag, mits 5 jaar anciënniteit in de onderneming;
  • Bij een einde aan de arbeidsovereenkomst via een onderling akkoord, mits 5 jaar anciënniteit in de onderneming.

 

Twijfel je of je werknemer al dan geen recht heeft op de uitbetaling van de eindejaarspremie? Stel gerust je vraag aan onze HR-experten via [email protected] !