Studenten mogen onbeperkt werken in de zorgsector en in het onderwijs

Een nieuwe coronamaatregel die jou vast niet is ontgaan, is deze van de uitbreiding van de studentenarbeid in kwartaal 4 van 2020 én kwartaal 1 van 2021 voor de sectoren: zorg en onderwijs. De bedoeling is om op deze manier helpende handen te bieden aan werkgevers in de betreffende sectoren. Normaal gezien kunnen jobstudenten slechts 475 uren werken per jaar… nu komt hier dus tijdelijk  verandering in.

De werkdruk ligt in de ziekenhuizen enorm hoog, dat is geen geheim! Maar ook in het onderwijs is dat niet anders. Om die reden heeft de overheid beslist om jobstudenten tijdens Q4 2020 en Q1 2021 onbeperkt te laten werken in de sectoren. De werkgevers die beroep kunnen doen op deze coronamaatregel werden gespecifieerd aan de hand van NACE-codes of PC-nummers.

Zo komt bijvoorbeeld PC 318 (gezinshulp en bejaardenhulp) in aanmerking en zullen de uren van de jobstudenten, die werken in deze branche, niet meetellen voor het contingent van de 475 uren per jaar, in casu 2020-2021.

We geven nog enkele voorbeelden van werkgevers die in aanmerking komen:

 • PC 319 (opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten – werkgeverscategorie 062, 162, 462 en 962)
 • openbare zorginstellingen met volgende NACE-codes:
    • 86101 – algemene ziekenhuizen, muv geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
    • 86102 – geriatrische ziekenhuizen
    • 86103 – gespecialiseerde ziekenhuizen
    • 86104 – psychiatrische ziekenhuizen

Wat betreft de aangifte van studentenarbeid, blijven de normale regels wel gelden, zoals:

 1. Bij de voorafgaande dimona-aangifte moeten de uren worden aangeduid.
 2. De dmfa-aangifte dient achteraf nog steeds te gebeuren met vermelding van alle gepresteerde uren.

 

Meer hierover weten? Neem dan zeker contact op met ons team! We geven je graag extra uitleg.