Er komt een nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering aan!

De aanwervingsintencive voor de aanwerving van langdurig werkzoekenden zal afgeschaft worden vanaf 1 oktober 2023. Deze maatregel zal wél opnieuw vorm krijgen onder de vorm van de  Vlaamse doelgroepvermindering voor de aanwerving van personen zonder recente en duurzame werkervaringen. Een hele mond vol ? dus we leggen hieronder alvast de krijtlijnen aan je uit!

De aanwervingsintencive voor langdurig werkzoekenden (mogelijk t.e.m. 30/09/2023)

Werkgevers die langdurig niet-werkende werkzoekenden (= werknemers die al min. 2 jaar als niet-werkende werkzoekende staat ingeschreven) in dienst nemen, krijgen onder bepaalde voorwaarden een éénmalige premie toegekend. Deze premie kan oplopen tot maximum 4.250 euro (pro rata bij deeltijdse tewerkstellingen) en wordt in 2 schijven toegekend.

Met toekenning van deze premie beoogt men de aanwerving van deze doelgroep voor de werkgever interessant(er) te maken.

Vanaf 1/10/2023 zullen werkgevers echter geen beroep meer kunnen doen op deze premie. Er zal wel nog een overgangsmaatregel voorzien worden voor werknemers die nog op 30/09/2023 in dienst treden & ononderbroken in dienst blijven. Zo kunnen werkgevers zich dus alsnog beroepen op deze aanwervingsincentive volgens de geldende bepalingen.

Let op! Natuurlijk kan het wel zijn dat er bepaalde aanvullende voorwaarden/bepalingen in het leven geroepen zullen worden indien je nog op deze premie wenst te beroepen op 30/09/2023.

De Vlaamse doelgroepvermindering aanwerving personen zonder recente, duurzame werkervaring (mogelijk vanaf 1/10/2023)

De aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden zal een nieuwe ‘jasje’ krijgen in het Vlaams Gewest onder de ‘Vlaamse doelgroepvermindering aanwerving personen zonder recente, duurzame werkervaring’. Hiermee beoogt men een groter doelgroep te bereiken en op zijn beurt ook te activeren.

Op basis van de ontwerpteksten, zullen volgende voorwaarden vervuld moeten zijn:

  • Vermindering voor personen zonder recente duurzame werkervaring (min. 2 jaar niet actief geweest op arbeidsmarkt);
  • De persoon in kwestie dient ingeschreven te zijn bij de VDAB als niet-werkend werkzoekende de dag voor de indiensttreding;
  • Een elektronisch dossier aanmaken op Mijn Loopbaan (van de VDAB);
  • Tussen de 25-58 jaar oud (op de laatste dag van het kwartaal);
  • Het refertekwartaalloon van de persoon zonder recente, duurzame werkervaring is max. 10.000 euro (VT);
  • Werknemer werkt in vestigingseenheid in het Vlaams Gewest.

De vereiste van een contract van onbepaalde duur zal hiermee ook wegvallen.

Het bedrag van de doelgroepvermindering wordt vastgelegd op max. 1000 euro per kwartaal voor het kwartaal van aanwerving en de drie daaropvolgende kwartalen (VT – DT  pro rata).

Let op! Deze info is slechts onder voorbehoud & gebaseerd op ontwerpteksten, bijgevolg kan deze dus nog wijzigen.