Progressieve werkhervatting en gewaarborgd loon, hoe zit dat nu?

Wanneer je werknemer het werk gedeeltelijk terug gaat hervatten (na een periode van volledige ongeschiktheid), betaalt de werkgever het loon dat hij verschuldigd is aan de werknemer voor de gepresteerde werkuren. Daarnaast blijft de werknemer die het werk gedeeltelijk hervat ook nog zijn uitkering behouden voor de overige uren.

Ingeval de werknemer tijdens de periode van progressieve tewerkstelling opnieuw volledig ziek werd, was de werkgever in geen enkel geval gewaarborgd loon verschuldigd. De werknemer viel dan onmiddellijk terug op de uitkeringen van het ziekenfonds. Sinds 28/11/2022 zijn deze regels verandert, hieronder lichten we dit graag gedetailleerd aan je toe.

Vanaf 28/11/2022 is de werkgever namelijk wél gewaarborgd verschuldigd. Dit wanneer de werknemer in gedeeltelijke werkhervatting na een periode van 20 weken opnieuw arbeidsongeschikt wordt. Dit gewaarborgd loon is verschuldigd voor de uren volgens het toegelaten arbeidsregime van de progressieve werkhervatting. De resterende uren worden door de mutualiteit uitbetaald.

Wordt de werknemer terug arbeidsongeschikt tijdens de eerste 20 weken van de progressieve werkhervatting? Dan worden alle uren vergoed ten laste van de mutualiteit.

Deze 20 weken beginnen te tellen vanaf de opstart van de progressieve werkhervatting. Een verlenging of wijziging van het aantal uren binnen deze (gedeeltelijke) werkhervatting, zorgen er niet voor dat er een nieuwe periode van 20 weken start. Een stopzetting en een daaropvolgende nieuwe toelating zal wel leiden tot een nieuwe periode van neutralisatie van 20 weken.

Wat als je werknemer arbeidsongeschikt wordt, en het recht op gewaarborgd loon start net voor, en doorloopt tot net na deze 20 weken? Dan zal je als werkgever zelf instaan voor de betaling van het gewaarborgd loon, voor de dagen arbeidsongeschiktheid die plaatsvinden na deze termijn van 20 weken.