Verlies de vakantiesaldo's niet uit het oog!

Het jaar 2019 vliegt voorbij en of we het nu willen of niet: het einde van het jaar is in zicht. Nu we al officieel oktober zijn is het niet alleen tijd om de warme kledij boven te halen, maar ook om eens na te gaan of je personeel wel al zijn verlofdagen heeft opgenomen.

De wettelijke vakantiedagen moeten opgenomen zijn voor het einde van het jaar en kunnen in principe niet overgedragen worden naar een volgend vakantiejaar. Heeft één van jouw werknemers nog een open vakantiesaldo staan? Overleg dan samen met hen wanneer ze deze nog wensen op te nemen. Je mag als werkgever immers de opname van vakantiedagen niet verhinderen. Om sancties te voorkomen is het belangrijk dat je hierover duidelijk (en bij voorkeur schriftelijk!) communiceert naar je medewerkers. Dit kan je eenvoudig doen door een mail te sturen of een personeelsmededeling op te hangen waarin je vermeld dat:

  • iedereen zijn vakantiesaldo op 0 moet staan op het einde van het jaar;
  • vakantiedagen niet overdraagbaar zijn naar het volgende kalenderjaar.

 

Lukt het toch niet om alle vakantiedagen tijdig op te nemen (omwille van ziekte e.d.) moeten de resterende vakantiedagen worden uitbetaald.