WIJZIGINGEN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID VANAF 2024

WIJZIGINGEN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID VANAF 2024

Tot op heden worden de werkloosheidsuitkeringen- tijdelijke werkloosheid berekend op 65% van het loon, begrensd tot 3299.11 EUR. Dit zal vanaf 01.01.2024 veranderen en wordt beperkt tot 60 % van het (begrensd loon).

Let wel, hierdoor zal er voor de werkgever een extra kost bijkomen. Zo is de werkgever (of het fonds indien dit vastgelegd is door CAO) verplicht om een aanvullende vergoeding te betalen, bovenop de reeds verplichte toeslagen in het kader van tijdelijke werkloosheid. Dus stel je een werknemer tijdelijk werkloos? Dan zal jij als werkgever/ het fonds dus een bijkomende vergoeding dienen te betalen die de tijdelijk werkloos gestelde werknemer ontvangt bovenop zijn werkloosheidsuitkering. Deze aanvullende vergoeding is altijd verschuldigd indien er sprake is van tijdelijke werkloosheid, met uitzondering indien er sprake is van overmacht.

De regeling omtrent deze extra aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid geldt onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Wij brengen jullie alvast op de hoogte van de eerste vaststellingen.

Bedrag?

  • Brutoloon < 4000 EUR –> aanvullende vergoeding = 5 EUR per dag
  • Brutoloon > 4000 EUR –> aanvullende vergoeding = 5 EUR na de 27se werkloosheid dag, waarbij overmacht niet meetelt in het contigent.
  • ! Deze aanvullende vergoeding volgt de spilindex. Ook zal de loongrens, die gezet werd op 4000 EUR jaarlijks geïndexeerd worden.

 

Ook blijven de reeds bestaande conventionele & wettelijke vergoedingen bestaan. Deze aanvullende vergoeding komt tot stand doordat de werkloosheidsuitkeringen gaan dalen & is dus cumulatief met andere vergoedingen & uitkeringen.

Van zodra er meer informatie beschikbaar is, brengen we jullie hiervan op de hoogte!