Werkgeversverplichting gewaarborgd loon naar aanleiding van een ski-ongeval

“Gaat jouw werknemer binnenkort op skivakantie of staat hij momenteel misschien al op de latten? Hopelijk houdt hij het veilig en komt hij zonder gebroken ledematen straks weer werken. Maar wat als hij nu toch een ski-ongeval krijgt en daardoor na de vakantie niet kan komen werken?

De algemene regel is hier dat de werknemer recht heeft op gewaarborgd loon als hij door de behandelende geneesheer als tijdelijk arbeidsongeschikt is verklaard. Dus ja, ook als je werknemer door een ski-accident niet kan komen werken, heeft hij/zij in principe recht op gewaarborgd loon.

Op deze algemene regel zijn 2 uitzonderingen.

 • Er was sprake van een sportongeval
  • Als de ongeschiktheid te wijten is aan een sportongeval, is er geen gewaarborgd loon verschuldigd. Maar wanneer is er nu spraken van een sportongeval?  Dan moeten volgende 3 voorwaarden alle 3 tegelijk voldaan zijn:
   • Het ongeval gebeurde tijdens een wedstrijd in competitieverband of exhibitie
   • De organisator van de competitie heeft inkomgeld gevraagd (bv. tickets, steunkaarten, … )
   • De deelnemer ontvangt loon voor zijn/haar geleverde sportprestatie (opgelet: een symbolische prijs zoals enkel een trofee, medaille, oorkonde,… zijn volgens de huidige rechtspraak geen loon)

Dus … jouw werknemer als recreatieve skiër (of voetballer, handballer, …) valt hier niet onder en bij een ongeval met ongeschiktheid heeft hij/zij recht op gewaarborgd loon

 • Er was sprake van een zware fout
  • Als jij als werkgever kan aantonen dat het ski-ongeval (op sportongeval in het algemeen) veroorzaakt is door een zware fout van de werknemer zelf, zal er geen gewaarborgd loon verschuldigd zijn. Maar dan is het dus aan de werkgever om meer informatie te bekomen over de exacte situatie en omstandigheden waarbinnen het ongeval veroorzaakt is, wat niet altijd evident is.

 

Weet ook dat je als werkgever natuurlijk altijd het recht hebt om de arbeidsongeschiktheid te laten controleren door een controlearts. Hierbij maakt het niet uit of de werknemer zich in het binnen-of buitenland bevindt. Let wel, de kosten van het uitsturen van een controlearts zijn volledig ten laste van de werkgever. Dus weeg even goed af of de kosten van een buitenlandse controle financieel verantwoord zijn.  Afhankelijk van de vaststellingen van de controlearts, zal er nagegaan worden of er al dan niet sprake is van arbeidsongeschiktheid. Indien dit toch niet het geval blijkt te zijn, heeft de werknemer ook geen recht op gewaarborgd loon.

Let wel, de werknemer kan indien hij niet akkoord is met de beslissing van de controlearts nog altijd een arts-scheidsrechter aanstellen. Deze arts zal dan een definitieve beslissing nemen, waarbij dan ook meteen vastligt of de werkgever al dan gewaarborgd loon verschuldigd is.

Dus… sporten is gezond maar ongevallen van recreatieve sporters kunnen voor heel wat ongemakken op de werkvloer zorgen ! “