Werkbonus: nieuwe bedragen vanaf 1 maart 2020

‘De werkbonus’, heb jij er ook al van gehoord? Dankzij de werkbonus genieten jouw medewerkers met lage lonen verminderde RSZ-bijdragen zónder dat het brutoloon stijgt. Een win-win voor werkgever en medewerker, niet? Maar wat houdt dit precies in? En wist je al dat er sinds 1 maart 2020 nieuwe bedragen gelden? Lees snel verder en ontdek hier alles over!

Wat is de werkbonus?

Sinds 1 januari 2000 is de werknemersbijdragevermindering van kracht die in 2005 werd omgedoopt tot de ‘werkbonus’. De werkbonus is in principe een vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid ten laste van de werknemer. Deze vermindering biedt werknemers met lage lonen de mogelijkheid om een hoger nettoloon te genieten zonder dat het brutoloon hiervoor moet stijgen.

De vermindering is een forfaitair bedrag dat geleidelijk daalt naarmate het loon stijgt. De werkgever brengt het bedrag in mindering van de normale werknemersbijdragen (13,07 % van het brutoloon) bij de betaling van het loon.

Voor wie is de werkbonus van toepassing?

De werkbonus is geldig voor alle contractuele medewerkers in de privé- en openbare sector van wie het referentieloon onder een bepaald bedrag blijft. De meeste statutaire medewerkers komen niet in aanmerking. Net zomin als leerlingen, stagiairs, jobstudenten en geneesheren in opleiding.

Nieuwe bedragen

Aangezien de spilindex in februari 2020 reeds werd overschreden, wordt het bedrag van deze vermindering vanaf 1 maart 2020 op basis van volgende formule berekend:

 

 

Hulp nodig?

Heb jij  nog concrete vragen in verband met de werkbonus?

Aarzel dan niet om ons te contacteren. We beantwoorden graag jouw vragen!