Wat als een feestdag in een weekend valt?

België heeft ieder jaar 10 wettelijke feestdagen. Op deze dagen heeft iedere werknemer recht en mag er in principe niet worden gewerkt. Valt een wettelijke feestdagen op een inactiviteitsdag van jouw onderneming, dan moet de rust die je werknemers voor deze feestdag krijgen worden verplaatst. Deze vervangingsdagen dienen vóór 15 december van het voorafgaande jaar worden bekend gemaakt aan de werknemers.

Dit kan op 3 manieren gebeuren:

  • Je doet niets – ze wordt automatisch naar de eerst volgende activiteitsdag verschoven ( = meestal een maandag)
  • De werknemers mogen zelf kiezen – je werknemers overleggen met jou wanneer zij deze dag het liefst opnemen.
  • Collectieve verplaatsing – jij kiest zelf als werkgever op welke dag je de onderneming sluit om je werknemers te laten genieten van de feestdag.

 

De bekendmaking gebeurt door “uithanging van een bericht op een voor het personeel zichtbare plaats”. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht. Je kan op hetzelfde documentje ook de data voor de eventuele collectieve vakantieperiode meedelen. Daar moet je immers ook dezelfde procedure voor volgen.

Geen idee hoe je hieraan moet beginnen? Geef ons gerust een seintje en we kunnen je hiermee helpen.