Veranderingen doelgroepvermindering 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 wijzigen de Vlaamse doelgroepverminderingen voor jongeren en ouderen. Het gaat hier over de kortingen die je als werkgever krijgt wanneer je een oudere- of jongere werknemer in dienst neemt. En helaas, de wijziging is niet in jouw voordeel…

We spreken over doelgroepverminderingen van zittende ouderen, midden- en laaggeschoolde jongeren, maar wie bedoelen we nu precies?

  • zittende ouderen: oudere werknemers die al langere tijd (voor hun 55ste ) aanwezig zijn in de onderneming
  • nieuwe aanwerving oudere werknemers: werknemers die op latere leeftijd (vanaf hun 55ste / binnenkort 58ste) worden aangenomen
  • midden geschoolde jongeren: dit zijn jongeren zonder een diploma hoger onderwijs (dus hoogstens een diploma secundair onderwijs) en < 25 jaar bij indiensttreding
  • laag geschoolde jongeren: dit zijn jongeren zonder een diploma secundair onderwijs of zonder een getuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs en < 25 jaar bij indiensttreding

 

Hieronder vind je een overzicht van de huidige en nieuwe regeling.

*Na deze 8 kwartalen kan je de doelgroepvermindering zittende oudere werknemer aanvragen.

Wat nu met nieuwe aanwervingen vanaf 1/1/2020 of reeds lopende doelgroepverminderingen?

  • Voor alle midden- en laaggeschoolde jongeren die uiterlijk op 31 december 2019 in dienst zijn getreden, worden de doelgroepverminderingen onder de huidige voorwaarden behouden.
  • Midden geschoolde jongeren die vanaf 1 januari 2020 bij jou in dienst komen hebben geen recht meer op doelgroepverminderingen. Wil je een midden geschoolde jongere werknemer aanwerven, dan  doe je dat dus best vòòr 1/1/2020.
  • Reeds lopende doelgroepverminderingen lopen volgens de oude regeling door tot het einde van hun looptijd.