Tijdskrediet ‘landingsbaan’: CAO nr. 170 is ondertekend! Welke gevolgen brengt dat met zich mee?

Werknemers die minstens 60 jaar zijn en voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen hun loopbaan verminderen tot aan hun pensioenleeftijd via: ‘tijdskrediet – landingsbaan’. Echter zijn er recent enkele uitzonderingen in het leven geroepen die het mogelijk maken om vóór de leeftijd van 60 jaar beroep te doen op het tijdskrediet.

CAO nr. 170 verlengt namelijk de mogelijkheid t.e.m. 30/06/2025 om vanaf de leeftijd van 55 jaar het recht op tijdskrediet te openen i.h.k.v. ‘eindeloopbaan’. Belangrijk detail: de toekenning is enkel mogelijk als jouw PC een sectorale CAO heeft afgesloten, overeenkomstig met CAO nr. 170.

De onderbrekingsuitkeringen voor tijdskrediet ‘eindeloopbaan’ of ‘landingsbaan’ kunnen dus toegekend worden vanaf het moment dat werknemers minstens 55 jaar oud zijn op het moment dat ze hun arbeidsprestaties verminderen. Dit geldt voor onderstaande situaties:

  • Werknemers met een lange loopbaan;
    • 35 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende
  • Werknemers met een zwaar beroep;
    • Er wordt dan gerekend van datum tot datum waarin de vastgelegde periodes gelegen moeten zijn
  • Werknemers werkzaam in een bedrijf dat erkend is als onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Let wel, de werknemers moeten in bovenste gevallen wel kunnen aantonen dat ze voldoen aan de voorwaarden en dit op het ogenblik dat ze de werkgever schriftelijk op de hoogte brengen van de wens om de loopbaan te verminderen.

Dus als je werknemer tussen de leeftijd van 55 en 59 jaar valt en landingsbaan begint op te nemen of wenst te verlengen, blijven zij onderbrekingsuitkeringen van de RVA ontvangen i.h.k.v. de CAO.

Wil je meer weten over deze voorwaarden? Check dan zeker de website van de RVA of neem contact met ons op!