Tijdelijke werkloosheid Corona en ziekte

Je hebt je werknemer op tijdelijk werkloos o.w.v. corona moeten zetten en dan krijg je bericht dat hij ziek is gevallen. Je vraagt je nu natuurlijk af wie deze kost voor zijn rekening moet nemen: jijzelf als werkgever, de mutualiteit of de uitbetalingsinstantie van werkloosheid?

Als de werknemer al arbeidsongeschikt was voor het begin van de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, moet de werkgever slechts gewaarborgd loon betalen tot en met de dag die voorafgaat aan het begin van de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Met andere woorden: de mutualiteit betaalt de ziektedagen vanaf de eerste dag van de periode van tijdelijke werkloosheid.

Ziekte tijdens tijdelijke werkloosheid

Als je werknemer tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid ziek valt, heeft hij geen recht op werkloosheidsuitkeringen. Als werkgever moet je ook geen gewaarborgd loon voor deze ziektedagen, die gelijkvallen met tijdelijke werkloosheidsdagen, betalen. De werknemer valt immers direct ten laste van de mutualiteit!

Er wordt echter wel onderscheid gemaakt tussen volledige en tijdelijke werkloosheid:

  • Bij volledige tijdelijke werkloosheid:
    • Alle ziektedagen die tijdens de periode tijdelijke werkloosheid vallen zijn volledig ten laste van de mutualiteit
  • Bij gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid:
    • De dagen ziekte die samenvallen met de tijdelijke werkloosheidsdagen zijn ten laste van de mutualiteit.
    • De dagen ziekte die samenvallen met de dagen waarop de werknemer normaal zou werken zijn ten laste van de werkgever, voor deze dagen dien je gewaarborgd loon te betalen

 

Ziekte die aanvat vóór tijdelijke werkloosheid

In dit geval ben je als werkgever verplicht gewaarborgd loon te betalen voor de dagen die niet onder tijdelijke werkloosheid vallen. Vanaf het begin van de periode van tijdelijke werkloosheid worden ook zij door de mutualiteit betaald!

TIP!  Om alles vlot te laten verlopen kan je best je werknemer eraan herinneren om zijn mutualiteit op de hoogte te brengen! Tijdens deze corona-periode mag het ziekte-attest ook per mail aan de ziekenkas bezorgd worden.