Studenten aanwerven?

Mag ik nog een student in dienst nemen? Tot wanneer kan ik een student inschrijven? Vragen die vele werkgevers wel eens stellen. We formuleren alvast enkele antwoorden hierna.

Studenten krijgen de mogelijkheid om ervaring én centjes op te bouwen door een studentenjob uit te oefenen. Dit is zéér interessant, daar zowel werkgevers als studenten kunnen genieten van verminderde sociale bijdragen. Een win-win situatie dus!

Maar als werkgever is het belangrijk om te weten tot wanneer en hoelang studenten ingeschakeld kunnen worden. Een student krijgt in Vlaanderen 475 uren per kalenderjaar toegekend om een studentenjob uit te oefenen. Het saldo kan online via student@work geconsulteerd worden. Het attest van student@work is trouwens ook een verplicht item in de administratie van de aanwerving van een student.

! Indien deze 475 uren per kwartaal overschreden worden, zal de student (en werkgever) niet meer vallen onder het voordelig regime. Echter belangrijk om te noteren: De  gepresteerde uren in het derde kwartaal dit jaar tellen uitzonderlijk niet mee bij deze 475 uren. Dit is één van de coronamaatregelen ?.

 

Afgestudeerd in juni? Tot wanneer studentenjob mogelijk?

 

Indien men afstudeert in juni verkeert men alsnog in de mogelijkheid om een studentenjob uit te oefenen tot en met 30 september van dat jaar.

Als je als werkgever een (afgestudeerde) student wilt aanwerven onmiddellijk na afloop van zijn/haar studentenjob, moet je wel zeker opletten. Het is namelijk niet de bedoeling dat dit systeem van studentenwerk (en haar voordelen) wordt misbruikt of als verdoken proefperiode wordt gebruikt.

Er moet echt een duidelijk onderscheid aantoonbaar zijn tussen de studentenjob én de vaste job als niet-student.

 

Wat kan je best doen?

 

Vroeger gingen werkgevers hier creatief mee om, door een korte ‘onderbreking’ te voorzien tussen het studentencontract en het effectieve contract. Echter controleert de RSZ ook dit actief, wat maakt dat dit niet de ideale oplossing meer is.

Wat je als werkgever best kan doen, is de student een duidelijk minder uitgebreid takenpakket toewijzen als dat je deze persoon als vaste werknemer zou toewijzen. Op die manier zijn beide partijen gedekt tegen de negatieve gevolgen en sancties.

Indien je als werkgever wel degelijk het verschil kan aantonen tussen het takenpakket, dan is er uiteraard geen probleem. Je kan hem/haar onmiddellijk vast in dienst nemen.

 

Sanctie

 

Indien je bovenstaande regels niet opvolgt, staat hier een sanctie tegenover. De periode van de onterechte tewerkstelling als student wordt volledig omgezet naar deze van een gewone werknemer. Bijgevolg zijn beide partijen de reguliere RSZ-bijdragen verschuldigd.

Indien je hier meer info over wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze HR-experten!