De vaste aanwerving van studenten onmiddellijk na hun studentenwerk

Ben jij zo tevreden van jouw jobstudent dat je overweegt hem/haar vast aan te nemen? Ja? Dan moet je opletten, want daar is toch wel enige voorzichtigheid bij geboden! Lees hier waarom en wat je kan doen als werkgever om eventuele problemen te vermijden.  

Studentenarbeid ↑

Steeds meer werkgevers hebben het moeilijk om de juiste mensen aan te trekken en denken daarom creatieve manieren uit om dat goed personeel toch binnen te halen. Van het feit dat een stagiaire een contract aangeboden krijgt na een succesvolle stageperiode, trekt niemand die wenkbrauwen meer op.

Wat de laatste jaren echter meer en meer voorkomt, is dat studenten onmiddellijk na hun studentenwerk vast aangeworven worden. Zeker omdat het aantal studenten dat de handen uit de mouwen steekt tijdens vakanties/weekends, jaar na jaar stijgt.

Studentenarbeid ≠ proefperiode

In principe is het vast aanwerven van een student na zijn/haar vakantiewerk perfect mogelijk. Hier hangt echter een hele grote “MAAR” aan vast: De wetgever ziet heel streng op toe op het feit dat de studentenarbeid geen “verborgen proefperiode” mag zijn voor de vaste tewerkstelling.

Het werk wat de student doet, mag met andere woorden dus niet exact hetzelfde zijn als wat hij/zij zou doen tijdens zijn/haar vaste tewerkstelling. Er moet een duidelijk onderscheid tussen de twee aanwezig zijn.

Sancties

Kan je dat onderscheid duidelijk aantonen? Dan is er geen enkel probleem. Dan kan de student onmiddellijk na afloop van zijn studentenperiode vast aangeworven worden, zonder nadelige gevolgen voor jou (of de student).

Kan je dat onderscheid niet aantonen? Dan loop je het risico dat de wetgever de studententewerkstelling wel degelijk als fraude aanziet.

Als sanctie treedt de wetgever behoorlijk hard op en wordt de periode van studentenwerk omgezet naar een periode van “gewoon werk” van een “gewone vaste werknemer”. Zowel de student als jij zouden hiervan financieel nadeel ondervinden, want jullie zijn dan beiden onderworpen aan de normale bijdrages en voorheffingen.

Hoe hiermee omgaan?

Vroeger gingen werkgevers wel eens creatief om met dit gegeven en werd er soms een weekje gewacht eer ze de student vast aanwierven. Op dit moment controleert de RSZ ook dit actief, wat maakt dat dit geen ideale oplossing meer is.

Hetgeen jij als werkgever best doet, is de student een duidelijk minder uitgebreid takenpakket toewijzen als dat wat je hem/haar als vaste werknemer zou toewijzen. Op die manier zijn zowel jij als de student ingedekt tegen negatieve gevolgen.

 

Mocht je hierover vragen hebben, dan helpen we je bij Talent4People uiteraard graag!