Proefperiode bij jobstudenten is mogelijk!

De studentenovereenkomst kan beëindigd worden zonder dat er een opzegtermijn of – vergoeding verschuldigd is. Er is namelijk de mogelijkheid om binnen de eerste studentenovereenkomst, de proeftijd op te nemen. We lichten dit graag hieronder toe:

Wat wordt er verstaan onder de proefperiode?

De proefperiode omvat drie werkdagen. Indien de student bijvoorbeeld een vast uurrooster heeft, met een vaste tewerkstelling op woensdag, zullen dus de eerste drie gewerkte woensdagen als proef beschouwd mogen worden. Let wel, loon blijft uiteraard verschuldigd voor deze gewerkte proefdagen.

Regels:

Deze proeftijd is slechts eenmalig geldig per student. Deze proeftijd kan dus enkel opgenomen worden binnen de eerste studentenovereenkomst. Deze eerste studentenovereenkomst moet ook de regels omtrent deze proeftijd opnemen. Dit bepaalt de wet van 7 oktober 2022 die aangeeft dat onder andere de regels van de proeftijd, uiterlijk de eerste dag van de tewerkstelling aan de werknemers moet bezorgd worden. Van zodra de studentenovereenkomst verlengd wordt, kan deze proeftijd niet meer opgenomen worden.

Indien je dus besluit de studentenovereenkomst stop te zetten binnen deze proeftijd, zijn er geen verdere formaliteiten vereist. Je mag dus gewoon de jobstudent melden dat hij/zij niet langer verwacht wordt op de werkvloer. Er wordt echter wel aangeraden om het ontslag te kunnen bewijzen door bijvoorbeeld de mail bij te houden waarin vermeld staat dat de overeenkomst beëindigd wordt, of door de student een brief te laten ondertekenen.

Ook de student zelf kan tijdens deze proefperiode de overeenkomst beëindigen, zonder opzegging / vergoeding.

Wat als ik mijn jobstudent wil ontslaan na deze proeftijd?

Dan gelden er strengere regels. Vanaf de vierde werkdag zal er dus een opzegtermijn/ opzegvergoeding verschuldigd zijn indien het ontslag uitgaat van de werkgever:

De opzegtermijn zal afhangen van de duur van het contract

  • Contract van max 1 maand: opzegtermijn bedraagt 3 kalenderdagen

Indien ontslag uitgaat van de student, bedraagt de opzegtermijn 1 dag

  • Contract van + 1 maand: opzegtermijn bedraagt 7 kalenderdagen

Indien ontslag uitgaat van de student, bedraagt de opzegtermijn 3 dagen

Procedure?

De opzeg zal dan conform de regels bij een vaste werknemer moeten gegeven worden. De opzeg zal dus tijdig per aangetekende brief verstuurd moeten worden & zal ingaan op de maandag van de week volgend waarin de werknemer op de hoogte wordt gebracht van het ontslag (de betekening).

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een studentenovereenkomst? Of heb jij nog een specifieke vraag? Laat het ons weten via [email protected]!