Overzicht nieuwe steunmaatregelen

Ook deze maand blijft Corona een van de hoofdgespreksonderwerpen binnen de meeste ondernemingen. Veel werknemers zitten met vragen over hoe corona hun vakantie zal beïnvloeden, terwijl werkgevers zich afvragen hoe ze gepast reageren op werknemers die toch hun reis naar risicogebieden willen voortzetten. Daarnaast veranderen de steunmaatregelen ook nog eens om de haverklap en is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Maar, geen paniek, we hebben voor jou een overzicht gemaakt van alle steunmaatregelen waarvan jij deze maand(en) nog gebruik kunt maken. Deze info is echter onder voorbehoud en onderhevig aan nieuwe wijzigingen van onze overheid!

STEUNMAATREGELEN

Relance-overbruggingsrecht

Voor de maanden juni, juli en augustus 2020 kan je als zelfstandige een overbruggingsrecht ter ondersteuning van je opstart aanvragen, mits je de afgelopen maanden minstens één maand ononderbroken je activiteiten hebt moeten stilleggen omwille van corona. Omdat de door de overheid opgelegde maatregelen nog een hele periode impact zullen hebben op de omzet kan dit overbruggingsrecht gecombineerd worden met het hervatten van de activiteiten.

Aanvullende compensatiepremie

Ondernemers die te maken hebben met een omzetverlies van minstens 60 procent in de maand volgend op de heropstart na verplichte sluiting – of in de maand mei indien er geen verplichte sluiting was, kunnen een éénmalige forfaitaire premie aanvragen. De aanvraag hiervoor moet ten laatste op 15 augustus 2020 worden ingediend. Meer info via deze link.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Werkgevers die vanaf half maart tot eind mei gedurende één ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen een beroep deden op tijdelijke werkloosheid komen mogelijk in aanmerking  om een vrijstelling te krijgen voor het doorstorten van de bedrijfsvoorheffing. Het bedraagt 50% van het positieve verschil tussen de BV van de maanden juni, juli en augustus 2020 én de BV van de referteperiode mei (telkens na toepassing van eventuele andere vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing). Deze steunmaatregel is onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Corona-ouderschapsverlof

Uit een bericht dat is verschenen op de site van de RVA kunnen we afleiden dat het Corona-ouderschapsverlof verlengd zal worden tot en met 30 september 2020. Het is voorlopig nog niet mogelijk om al een aanvraag in te dienen voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2020, maar daar zal vermoedelijk binnenkort verandering in komen.

 

RECHTEN EN PLICHTEN ALS WERKGEVER

Tijdelijke werkloosheid omwille van corona

Sinds 13 juli 2020 ben je als werkgever verplicht om je werknemers individueel op de hoogte te brengen voorafgaand aan de ingangsdatum van de schorsing. Belangrijk is dat je hierin vermeld op welke periode de kennisgeving betrekking heeft en vastlegt op welke dagen de werknemer tijdelijk werkloos gesteld zal worden en op welke dagen hij prestaties zal moeten leveren.

Reisplannen van werknemers 

Je werknemers zijn niet verplicht om jou in te lichten over hun reisplannen, wat maakt dat je als werkgever weinig rechten hebt in deze situatie. Daarnaast kan je werknemers niet verbieden om op reis te gaan, zelfs niet indien het om risico gebied zou gaan. Dit wilt zeggen dat een werknemer zelf zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

Zit hij vast in de regio waar hij op vakantie was? Dan moet hij je tijdig verwittigen. Hij heeft in dit geval géén recht op loon, maar is wel gerechtvaardigd afwezig. In onderling overleg zou je kunnen toestaan dat hij voor deze dagen vakantie neemt.

Komt je werknemer terug uit risico gebied? De regering heeft de invoering van de volgende kleurcodes aangekondigd: rood, oranje en groen.

  • Rood gebied: de werknemer is wettelijk verplicht in quarantaine te gaan. Hij mag dus niet naar de werkplek komen.
  • Oranje gebied: de werknemer moet alle voorziene wettelijke verplichtingen naleven, zoals het ondergaan van een test op het virus. Pas als alle veiligheidsregels opgevolgd zijn mag hij opnieuw komen werken.
  • Groen gebied: er zijn geen wettelijke verplichtingen voorzien, als de werknemer terug wilt komen werken kan je dit als werkgever niet verbieden.

! Let op ! De kleurcode, die op het gebied van toepassing is, op het moment dat de werknemer terugkeert is van belang, niet het moment waarop deze vertrekt.

Moet je je werknemer die in quarantaine zit loon betalen? Nee. Als werkgever ben je niet verplicht hem te betalen tijdens deze periode en voorlopig is er nog niet bepaald of deze gevallen recht geven op een uitkering van tijdelijke werkloosheid.

Preventiemaatregelen

Als werkgever sta je nog altijd in om zo veel mogelijk preventieve maatregelen te treffen. Zo zorg je best voor propere en hygiënische werkplekken door ze regelmatig te ontsmetten en benadruk je goede handhygiëne bij je werknemers door voldoende handontsmettingsmiddelen te voorzien op zichtbare plaatsen. Het is namelijk belangrijk om een veilige werkomgeving te creëren. Daarnaast wordt thuiswerk ook nog steeds aangeraden indien de functie van de werknemer er zich toe leent.

We benadrukken graag dat vernoemde steunmaatregelen onder voorbehoud zijn en uiteraard onderhevig zijn aan wijzigingen van de overheid. Wens je echter op een bepaald moment zeker te zijn van een bepaalde steunmaatregel of heb je graag advies in het kader van specifieke stimuli, hetzij op financieel vlak hetzij op HR-vlak? Neem dan gerust (vrijblijvend) contact om te bekijken hoe wij jullie kunnen ondersteunen.