Overdracht niet-opgenomen vakantiedagen 2023 vs 2024

Jullie zullen wellicht al gehoord hebben dat de regels betreffende het overdragen van vakantiedagen binnenkort gewijzigd worden. Vanaf 2024 zal het namelijk mogelijk zijn om in gevallen van overmacht (bv. ziekte of moederschapsrust), niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen over te dragen en op te nemen binnen 24 maanden dat volgt op het vakantiejaar.

Maar deze regel geldt dus nog niet voor de niet opgenomen vakantiedagen in 2023! Heeft jouw werknemer nog recht op wettelijk verlof in 2023? Herinner hem/haar hieraan via e-mail of brief!

Alle vakantiedagen dienen namelijk opgenomen te worden vóór 31/12/2023. Het is jouw plicht als werkgever om jouw werknemers hieraan te herinneren. Indien er sociale inspectie komt, moet je kunnen aantonen dat het de keuze van de werknemer is om zijn opgebouwde vakantiedagen niet op te nemen. Vandaar dat we aanraden deze herinnering via mail of brief te versturen.

Enkel vakantiedagen die door overmacht situaties, ziekte, … niet opgenomen konden worden in 2023, zullen met de loonverwerking van december uitbetaald worden.
Kiest jouw werknemer, ongeacht dat je hem/haar hieraan herinnert hebt, om de vakantiedagen niet op te nemen? Dan is er geen recht op uitbetaling!

Heb jij nog een specifieke vraag? Stel ze aan onze HR-experten via [email protected]!