1/10 ouderschapsverlof

Wat is het?

Vanaf 1 juni 2019 is het eindelijk zover: werknemers kunnen voortaan hun arbeidstijd verminderen met 1/10 in het kader van ouderschapsverlof. Hallo, vrije woensdagnamiddag voor de kindjes!

Ouderschapsverlof heeft verschillende vormen. Je werknemer kan ervoor kiezen om:

  • De arbeidstijd volledig te schorsen
  • De arbeidstijd te halveren
  • De arbeidstijd te verminderen met 1/5
  • De arbeidstijd te verminderen met 1/10

Welke voorwaarden zijn er?

  • Je werknemer moet voltijds tewerkgesteld zijn.
  • De werkgever moet akkoord gaan met de vermindering van de arbeidstijd. Als de werkgever beslist om dit type ouderschapsverlof te weigeren, moet hij zijn beslissing schriftelijk meedelen aan de werknemer binnen een maand.

Hoe lang kan je 1/10e verminderen?

De vermindering van de arbeidstijd met 1/10 kan je max. 40 maanden uitoefenen. Deze periode kan je verder opsplitsen in periodes van 10 maanden of een veelvoud hiervan.

Hoe kan je de vermindering aanvragen?

De werknemer heeft de verantwoordelijkheid om een schriftelijke aanvraag tot opname ouderschapsverlof in te vullen. De begin- en einddatum van het ouderschapsverlof moeten vermeld worden. Hij moet dit normaal minstens 2 maanden op voorhand indienen bij de werkgever. Het voordeel bij het aanvragen van 1/10 ouderschapsverlof is dat de werkgever en de werknemer niet zo sterk gebonden zijn aan termijnen. Je kan als werkgever ervoor kiezen om de termijn in onderling akkoord in korten.

De werknemer kan deze schriftelijke aanvraag op 2 manieren aan de werkgever bezorgen: per aangetekend schrijven of door overhandiging van de aanvraag waarvan het duplicaat voor ontvangst wordt ondertekend door de werkgever.

Als werkgever mag je 1/10 ouderschapsverlof toekennen, maar je bent niet verplicht om het goed te keuren als je dat niet wil. 1/10 ouderschapsverlof is een gunst, geen recht.

Mag je verschillende vormen van ouderschapsverlof combineren?

Je werknemer mag onder voorwaarden verschillende vormen van ouderschapsverlof combineren. Op het moment dat je werknemer overschakelt van vorm, moet je de duur van het resterende ouderschapsverlof verrekenen in de nieuwe vorm. Dit kan je doen wanneer je weet dat één maand van volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst gelijk is aan:

  • 2 maanden vermindering prestaties met 1/2
  • 5 maanden vermindering prestaties met 1/5
  • 10 maanden van vermindering prestaties met 1/10

Hoe kan je zien waar je nog recht op hebt?

De overheid heeft een handige website in het leven geroepen waarop je kan bekijken op hoeveel maanden en dagen ouderschapsverlof je nog recht hebt, en welke periodes je in het verleden al opnam. Deze onlinedienst heet Break@work. Om deze dienst te gebruiken, meld je je aan met je eID, itsme of een eenmalige code op je smartphone. Klik op de link voor meer informatie: https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/breakatwork/index.htm