Opgelet: de regels over de jaarlijkse vakantiedagen worden gewijzigd vanaf 2024!

Opgelet: de regels over de jaarlijkse vakantiedagen worden gewijzigd vanaf 2024!

De reden waarom de regels wat gaan veranderen is om te zorgen voor een harmonisatie tussen de Belgische regels en de Europese richtlijnen & rechtspraak.

Nu, wat gaat er precies veranderen? Er gaan bepaalde afwezigheidsdagen tijdens de vakantie zorgen voor een schorsing van de vakantie.  Welke dat concreet zijn en hoe dit zal geregeld worden lees je verder in dit artikel.

Wat met afwezigheidsdagen tijdens vakantie?

De arbeidsovereenkomst zal vanaf 2024 tijdens een vakantieperiode geschorst worden omwille van onderstaande redenen:

  • Arbeidsongeval en beroepsziekte;
  • Gewone ziekte of ongeval in het privéleven;
  • Moederschapsrust of vaderschapsverlof
  • Geboorteverlof, adoptieverlof, profylactisch verlof, borstvoedingsverlof & pleegzorgverlof

 

Wanneer je werknemer tijdens zijn opname van de wettelijke vakantiedagen bv. een ongeval zal krijgen, ziek wordt, …  zullen deze afwezigheidsdagen de vakantie schorsen. De werknemer gaat deze dus met andere woorden later tijdens het vakantiejaar nog kunnen opnemen. De bekende regel in verband met de ‘eerste schorsing telt’, zal dus niet meer gelden.

Met een voorbeeld verduidelijkt: als de werknemer ziek wordt tijdens zijn verlof, hebben de geplande dagen wettelijk verlof op dit moment voorrang op de ziektedagen. Als de werknemer ziek wordt voor zijn verlof, dan hebben de ziektedagen voorrang en mogen de vakantiedagen wel op een later tijdstip opgenomen worden.

Vanaf 2024 zal deze regel dus niet meer gelden en als je werknemer ziek wordt tijdens zijn geplande verlof, zal de afwezigheid als ziekte geboekt moeten worden. Gevolg is ook dat de werkgever op dat moment gewaarborgd loon verschuldigd is ingeval van ziekte.

Let wel: dit is enkel van toepassing als er aan verschillende voorwaarden is voldaan (zie: procedure vanaf 2024).

Procedure vanaf 2024?

De werknemer zal bij afwezigheid tijdens vakantie om andere reden dan vakantie, de werkgever moeten inlichten over zijn verblijfplaats & over zijn afwezigheid op basis van de schorsingsreden. Er dient een bewijs geleverd te worden (via een medisch attest) & de werknemer dient uitdrukkelijk aan de werkgever te vragen of hij deze vakantiedagen later tijdens het vakantiejaar terug kan opnemen.  Hoe dit allemaal concreet in zijn werk zal gaan en wat de specifieke voorwaarden zullen zijn, zal nog verder bij wet uitgewerkt moeten worden.

En wat nu met de niet opgenomen wettelijke jaarlijkse vakantiedagen vanaf 2024?

De huidige regelgeving laat het niet toe om niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen over te dragen naar het volgende vakantiejaar. Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen ben je dus gewoon kwijt.

Vanaf 2024 wordt er een uitzondering voorzien die de overdracht van de niet opgenomen wettelijke jaarlijkse vakantiedagen mogelijk maakt. Indien wettelijke vakantiedagen overblijven op het einde van het vakantiejaar door één van de hierboven vermelde schorsingsgronden, die de opname van de resterende vakantiedagen onmogelijk maakt aan het einde van het vakantiejaar, dan is de werkgever verplicht om deze dagen over te dragen naar het volgende vakantiejaar.

Deze overgedragen vakantiedagen moeten dan binnen de 24 maanden opgenomen worden, die volgen op het vakantiejaar. Het vakantiegeld blijft ten laste van de werkgever waar de werknemer in het vakantiejaar in dienst was. Dit dient ook op het einde van het vakantiejaar uitbetaald te worden, dus uiterlijk 31 december van het kalenderjaar waarin de werknemer niet de mogelijkheid heeft gehad om de wettelijke vakantiedagen op te nemen.  Indien de werknemer uit dienst gaat, zal het vakantieattest ook het aantal wettelijke overgedragen vakantiedagen moeten vermelden.

Met dit artikel hebben we jullie al een eerste idee willen geven van de wijzigingen die eraan gaan komen. Het wettelijke kader/ voorwaarden moet nog verder uitgewerkt worden. Zodra dit gekend is, informeren we je graag verder.

Mochten je in de tussentijd hier al vragen rond hebben of kunnen we je helpen met een ander hr-vraagstuk, waar je mee zit? Twijfel dan niet en neem snel contact op met onze hr-consultants. We helpen je graag verder!