Nieuwe verlenging coronamaatregelen

Uit een persbericht blijkt dat de federale overheid op 6 juni een aantal corona-maatregelen opnieuw heeft verlengd. Wil je weten over welke maatregelen het precies gaat? Lees hierover meer in deze blog!

Zoals je ongetwijfeld weet, werken momenteel nog niet alle bedrijven terug op volle kracht en hebben een heel aantal bedrijven deze periode minder inkomsten. Daarnaast zijn er nog steeds ouders die vastzitten met de opvang voor de kinderen. Daarom heeft de federale overheid volgende maatregelen verlengd:

  • de tijdelijke werkloosheid door overmacht-corona;
  • het overbruggingsrecht voor zelfstandigen;
  • het corona-ouderschapsverlof.

Deze maatregelen zijn alvast verlengd tot 31 augustus 2020.

Daarenboven heeft de overheid voor sectoren in moeilijkheden 4 specifieke steunmaatregelen genomen:

  • Een verlenging en verbetering van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot 31 augustus 2020 en verlengbaar tot en met 31 december 2020;
  • Een verlenging van de tijdelijke werkloosheid door overmacht-corona tot 31 december 2020.
  • Voor de horecasector: een verlaging van de btw op alle diensten, met uitzondering van alcoholische dranken, tot 6% en dit tot 31 december 2020;
  • En… zwaar getroffen sectoren die hun toevlucht moesten nemen tot tijdelijke werkloosheid kunnen een gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van de bedrijfsvoorheffing genieten.  Deze bedrijven moeten slechts de helft van de toegenomen bedrijfsvoorheffing verschuldigd voor de maanden juni, juli en augustus doorstorten in vergelijking met de verschuldigde bedrijfsvoorheffing voor de maand mei. De details hierover zijn nog niet gekend. Maar zodra we meer weten over de praktische uitwerking, geven we een update.

En vers van de pers: Op 13/06/2020 heeft de superkern het systeem van tijdelijke werkloosheid corona verlengd tot eind dit jaar. Maar de voorwaarden worden strikter vanaf 01/09/2020. Dit “soepele systeem” van tijdelijke werkloosheid zal bestaan van 01/09/2020 tot 31/12/2020. Daarna wil de regering terug naar het klassieke systeem economische werkloosheid.

We volgen alle maatregelen op de voet. Wil je meer info over jouw concrete situatie, contacteer ons dan gerust via 0497/25 53 57 of [email protected].