Nieuwe steunmaatregelen voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen als gevolg van het Coronavirus

Het is massaal te lezen in de pers: Het Coronavirus zet de Belgische economie zwaar onder druk. Hierdoor heeft de federale overheid extra steunmaatregelen ingevoerd voor werkgevers, werknemers en zelfstandigen. Ervaart ook jouw onderneming negatieve gevolgen door het virus? En weet jij niet welke steunmaatregelen op jou van toepassing zijn? Lees dan snel verder!

 

1.    Tijdelijke werkloosheid verlengd en versoepeld

Initieel werd tot 31 maart 2020 de erkenning van het Coronavirus als grond van overmacht toegestaan, maar deze periode wordt nu verlengd tot 30 juni 2020. Daarnaast zal deze vorm van tijdelijke werkloosheid ook kunnen worden aangevraagd door werkgevers die nog de procedure tot erkenning als onderneming in moeilijkheden moeten doorlopen alvorens ze tijdelijke werkloosheid wegens  economische redenen voor hun bediende kunnen aanvragen. Deze aanvraagprocedure neemt namelijk 28 dagen in beslag, wat in tijden van het Coronavirus best lang is. Hierdoor kunnen ondernemingen die een daling van omzet, productie of bestellingen omwille van het Coronavirus kunnen aantonen en die de procedure tot erkenning lopende hebben, in afwachting ook de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen. Dit proces neemt maar drie à vier dagen in beslag waardoor ondernemingen in tussentijd verder kunnen.

 

2.    De uitkering voor werknemers stijgt

Naast een steunmaatregel voor de werkgevers heeft ook de overheid een extra maatregel voorzien voor de werknemers. Zo kunnen werknemers die door hun werkgever op tijdelijke werkloosheid omwille van het Coronavirus worden geplaatst, voortaan een verhoogde uitkering krijgen. Deze uitkering bedraagt tot 30 juni 2020 70% in plaats van het normale 65%. Enkel de reden ‘Coronavirus’ geeft recht op een verhoogde uitkering. Het is dan ook van groot belang dat de werkgever de reden ‘Coronavirus’ vermeldt in de aanvraag.

 

3.    Gespreide betalingen in de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, in de betaling van de btw en de bedrijfsvoorheffing.

Ook op fiscaal gebied kunnen ondernemingen die getroffen worden door het Coronavirus op extra steun rekenen. Zo kunnen ze (voorlopig) tot en met 30 juni 2020 genieten van gespreide betalingen in de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, in de betaling van de btw en de bedrijfsvoorheffing en dit zonder boetes of nalatigheidsinteresten. Wel moeten bedrijven kunnen aantonen dat de betalingsmoeilijkheden een gevolg zijn van het Coronavirus. Op deze manier hoopt de federale overheidsdienst financiën dat ondernemingen meer financiële ademruimte hebben om zo deze Corona periode te overbruggen.

 

4.    Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

Indien je bedrijf met betalingsmoeilijkheden zit omwille van het Coronavirus, kunnen in het eerste en tweede kwartaal van 2020 een RSZ afbetalingsplan krijgen.  Het gaat hierbij om een afbetalingsplan voor de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid dat je samen met de RSZ zal kunnen opstellen.

 

5.    Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

Ook voor zelfstandigen moeilijkheden ondervinden door het Coronavirus zijn er extra steunmaatregelen voorzien. Zo kunnen deze in de loop van het jaar wanneer ze merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, een verlaging aanvragen.

 

6.    Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Daarnaast kunnen zelfstandigen ook een aanvraag indienen om de betaling van hun voorlopige sociale bijdrage uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder dat dit invloed heeft op de uitkeringen. Deze aanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij hun sociale verzekeringsfonds.

 

7.    Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Ook zelfstandigen die zelf in quarantaine zitten en daardoor hun activiteit moeten onderbreken, kunnen onder bepaalde voorwaarden beroep doen op het overbruggingsrecht. Belangrijk hierbij is dat het gaat om een stopzetting van langer dan een week.

 

8.    Hinderpremie

Daarnaast voorziet men een premie voor ondernemers en zelfstandigen die verplicht hun zaak moeten sluiten omwille van de Corona maatregelen. Hierbij wordt er een onderscheidt gemaakt tussen een volledige sluiting en een sluiting in het weekend.

  • Premie bij een volledige sluiting
    • Ondernemingen die getroffen zijn door een volledige sluiting, hebben recht op een eenmalige premie van 4.000 euro. Wanneer de onderneming na 21 dagen nog moet sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per extra dag.

 

  • Premie bij een sluiting in het weekend
    • Ondernemingen die enkel in het weekend moeten sluit, is er een eenmalige premie van 2.000 euro. Wanneer de onderneming na 21 dagen nog moet sluiten, krijgen ze ook bij een gedeeltelijke sluiting een vergoeding van 160 euro per extra dag

 

  • Let op! Wat bij een vrijwillige sluiting?
    • Wanneer je van de overheid een gedeeltelijke sluiting hebt opgelegd gekregen en je toch zelf beslist om volledig te sluiten, kan je enkel genieten van de éénmalige premie van 2.000 euro.

 

Mocht je nog met vragen rond het Coronavirus zitten, geef ons dan gerust een seintje. Onze experten binnen Talent4People helpen je graag verder!