Ken jij het corona-verlof al?

Je werknemer heeft tijdens deze coronacrisis moeilijkheden met de opvang voor zijn kind(eren) jonger dan 12 jaar of zijn kind met een handicap? Dan is het ingevoerde corona-verlof misschien wel dé oplossing. Ontdek in dit artikel alles over dit corona-verlof!

Welke werknemers komen in aanmerking voor het corona-verlof?

Het coronaverlof is bedoeld voor ouders met minstens één kind jonger dan 12 jaar of kinderen met een handicap jonger dan 21 jaar. De leeftijdsgrens van 21 jaar is in bepaalde specifieke gevallen niet van toepassing. Onder ouders worden niet enkel de biologische ouders verstaan, maar ook adoptieouders en pleegouders.

Bijkomende voorwaarden om beroep te kunnen doen op dit bijzondere verlof zijn dat de werknemer minstens 1 maand verbonden is door een arbeidsovereenkomst én dat jij als werkgever akkoord gaat.

In welke periode en onder welke vormen kan het corona-verlof opgenomen worden?

Het corona-verlof kan opgenomen worden in de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020.

 • Voltijdse werknemers kunnen dit verlof halftijds of in een 1/5e regeling opnemen;
 • Werknemers die minstens 3/4e werken op het moment dat het verlof ingaat, kunnen ook halftijds coronaverlof opnemen.

Het opnemen van het corona-verlof kan :

 • in één doorlopende periode;
 • in één of meerdere periodes van een week, al dan niet opeenvolgend;
 • in één of meerdere periodes van een maand, al dan niet opeenvolgend;
 • in een combinatievorm van voorgaande mogelijkheden.

Wat zijn de voordelen van het corona-verlof?

 • Het corona-verlof wordt niet in rekening gebracht van het nog op te nemen gewone ouderschapsverlof. De opgenomen dagen komen dus niet op de teller van het gewone ouderschapsverlof.  Het gaat om een bijkomend verlof.
 • De (bruto)onderbrekingsuitkeringen die de werknemer ontvangt van de RVA zijn iets hoger dan deze voor het gewone ouderschapsverlof (25% hoger).
 • De aanvraagprocedure is zeer kort. De werknemer moet zijn werkgever 3 werkdagen vooraf op de hoogte brengen. Zelfs een kortere termijn kan in onderling overleg overeengekomen worden.

Wat als de werknemer momenteel reeds een gewoon ouderschapsverlof opneemt?

Deze werknemer kan 

 • zijn/haar lopend verlof omzetten in een corona-verlof. In dit geval behoudt het verlof dezelfde vorm. Bijvoorbeeld een 1/2 gewoon ouderschapsverlof wordt omgezet in een 1/2 corona-verlof tot (voorlopig) 30 juni. Daarna loopt het ouderschapsverlof terug verder tot de oorspronkelijk aangevraagde einddatum.
 • zijn/haar lopend verlof tijdelijk schorsen en een corona-verlof aanvragen in een andere opnamevorm. Bijvoorbeeld 1/5 ouderschapsverlof schorsen voor een 1/2 corona-verlof tot (voorlopig) 30 juni. Daarna wordt het geschorste ouderschapsverlof terug hervat tot de oorspronkelijk aangevraagde einddatum.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure voor het corona-verlof?

De werknemer doet de schriftelijke aanvraag (mail, aangetekende brief) bij de werkgever ten minste 3 werkdagen op voorhand. De werkgever bevestigt voor de goede ontvangst. Jij als werkgever keurt de aanvraag al dan niet goed. Hiervoor heb je maximaal zes werkdagen, maximum tot de aanvang van het verlof. Dit doe je eveneens schriftelijk of per mail met ontvangstbevestiging van de werknemer.

De uitkering bij de RVA wordt ten laatste 1 maand na de start van het corona-verlof aangevraagd.