Ken je de K-IBO al?

Wat is het en wat zijn de voorwaarden?

Iedereen weet ondertussen wel wat een IBO is. Maar dat er nog specifieke soorten IBO’s bestaan, is vaak voor werkgevers een nieuw gegeven. Ken jij de K-IBO al? Deze speciale vorm van IBO is in het leven geroepen om kwetsbare werkzoekenden aan het werk te helpen.

Maar wie zijn nu die kwetsbare werkzoekenden?

  • Je bent langdurig werkzoekend, minder dan 25 jaar oud en 13 maanden werkloos
  • Je bent langdurig werkzoekend, ouder dan 25 jaar en 25 maanden werkloos
  • Je bent werkzoekend met een erkende arbeidsbeperking of een uitkering van de mutualiteit
  • Je bent werkzoekend en in het bezit van een ziekte- en invaliditeitsuitkering

In al deze gevallen, kan je die persoon in kwestie aanwerven met een K-IBO.

Wat kost het?

Het grote voordeel van een K-IBO, is dat het jou als werkgever niets kost.

Je werknemer heeft gedurende de looptijd van de K- IBO geen recht op vakantiegeld, geen eindejaarspremie en geen gewaarborgd loon bij ziekte.

Er is wél recht op een verplaatsingsvergoeding en een vergoeding voor kinderopvang, maar die valt niet ten laste van jou. Dat neemt de VDAB voor haar rekening.

Welk loon krijgt de werknemer?

De werknemer krijgt een uitkering gedurende de opleidingsperiode.

Daarbovenop krijgt hij/zij een opleidingspremie voor de prestaties die geleverd worden tijdens het werk. Deze premie wordt berekend op basis van de uitkering van de werkzoekende voor hij/zij de K-IBO startte.

Daarnaast heeft de werknemer recht op een verplaatsingsvergoeding en een vergoeding voor kinderopvang.

Wat is de duurtijd?

De duurtijd van de K-IBO is maximaal 12 maanden, maar dat zou ook minder kunnen zijn. Alles hangt af van de kwaliteit van het opleidingsplan dat je aan de VDAB bezorgt.

In dit opleidingsplan schrijf je echt letterlijk een efficiënte planning uit voor de nieuwe werknemer om dingen aan te leren. Geen idee hoe je hieraan moet beginnen? Je kan altijd eens kijken op https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/opleidingsplannen of Talent4People helpt je hierbij een handje.

Wat na de K-IBO?

Net zoals bij een gewone IBO, heb je na de K-IBO de verplichting om de werknemer in dienst te nemen. De duurtijd van het contract moet minimaal gelijk zijn aan de duurtijd van de K-IBO.

Andere voordelen?

Ben je helemaal gewonnen voor het idee om iemand met een arbeidshandicap een kans te geven in je onderneming. Super!! Dikke proficiat. En weet dan dat je naast de K-IBO nog kan genieten van andere voordelen.

Zo kan je bij de VDAB bijvoorbeeld een aanvraag indienen voor :

  • Een tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding en arbeidspostaanpassingen
  • Een tegemoetkoming in je verplaatsingskosten
  • Bijstand van een tolk voor doven of slechthorenden

 

Wil je graag iemand aanwerven met de K-IBO, maar je weet niet goed hoe je hieraan begint? Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder! ?