De zomer loert om de hoek.. Welkom, jobstudent!

De zomervakantie komt stilaan om de hoek kijken en als werkgever brengt dat ieder jaar toch wat nieuwe kansen met zich mee… Dat kan in verschillende vormen zijn, maar de meest voorkomende is toch wel in de vorm van een toffe jobstudent. Deze kan jou en jouw werknemers komen ondersteunen en eventueel na afloop van zijn/haar vakantiewerk bij jou vast in dienst  treden).

Maar opgelet: een jobstudent aannemen is niet zomaar snel even geregeld. Er zijn een aantal zaken waar je zeker rekening mee moet houden. Hieronder sommen we ze graag even voor jou op.

Wie kan aan het werk als jobstudent?

Normaal gesproken kun een student vanaf de 16e verjaardag aan het werk gaan. Leerlingen die op 15-jarige leeftijd de eerste 2 jaar van het secundair onderwijs beëindigd hebben, mogen ook als jobstudent aan de slag. Zodra je niet meer leerplichtig bent (+18 jaar), kun je alleen nog als student werken als je nog les volgt.

Waar moet je op letten?

 • Elke student krijgt zijn eigen potje aan studentenuren mee per kalenderjaar. Op 1 januari start een student met 475 uren, geldig gedurende 1 jaar. Op het loon van de student worden geen socialezekerheidsbijdragen afgehouden. Dat is zowel voor jou als voor de student heel voordelig. Let wel op dat je binnen deze 475 uren blijft! Anders wordt de loonkost hoger. Vraag daarom altijd goed zijn/haar attest van student@work op. Hierop kan je exact zien hoeveel uren de student nog mag werken aan het voordelige tarief.
 • Je mag een student enkel tewerkstellen op momenten van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling waar hij is ingeschreven.
 • Je moet een schriftelijke studentenovereenkomst opmaken voor bepaalde tijd. Dit contract mag maximum 12 maanden lang duren en moet een aantal belangrijke dingen bevatten, zoals de functie, het takenpakket, de begin- en einddatum, de werklocatie, etc. Weet je niet goed hoe je zo’n studentencontract best kan opstellen? Contacteer ons gerust en wij helpen jou graag verder! ?
 • Net zoals bij gewone werknemers, moet je voor een jobstudent een Dimona aangifte doen. Deze aangifte zorgt ervoor dat de overheid melding krijgt dat je een jobstudent aan het werk hebt gezet. Wat moet je juist invullen op deze aangifte? De code “STU”, het adres van de werkplek, de datum van de tewerkstelling en het aantal uren dat de jobstudent voor jou werkt.
 • Vergeet je jobstudent zeker ook niet een kopie van je arbeidsreglement te overhandigen, dit is nl. wettelijk verplicht. Laat de student dit zeker ook tekenen voor ontvangst.
 • Zorg ervoor dat je een arbeidsongevallenverzekering hebt tijdens de tewerkstelling van de jobstudent. Zelfs al laat je hem/haar maar 2 uur werken, dan is het nog wettelijk verplicht om dit te hebben.
 • Zorg ervoor dat je ingeschreven bent bij een externe dienst voor preventie en bescherming. Ook dit is wettelijk verplicht als je een jobstudent tewerkstelt.

Wat kost een jobstudent?

 • Over het algemeen heeft een jobstudent recht op hetzelfde loon en bijkomende voordelen als een gewone werknemer in dezelfde functie.
  Opgelet: voor minderjarigen is er dikwijls een degressief percentage voorzien van het loon van een gewone werknemer. Dit hangt echter af van het paritair comité waarin jij als werkgever zit.
 • Wanneer een jobstudent binnen zijn potje van 475 uur wordt tewerkgesteld, zijn er geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd. Er is wel een solidariteitsbijdrage op het loon verschuldigd van 8,14%. De werkgever neemt hiervan 5,43% voor zijn rekening en de student 2,71%.
  Opgelet: wanneer een jobstudent zijn potje van 475 uur overschrijdt, zal het loon berekend worden op dezelfde manier als voor een gewone werknemer. Concreet betekent dit dat jij als werkgever een hogere loonkost hebt. Je moet dan namelijk de normale socialezekerheidsbijdragen betalen én er wordt bedrijfsvoorheffing afgehouden van het loon, waardoor de student zelf ook minder netto zal verdienen.

Help, mijn jobstudent is ziek! Wat nu?

Normaal moet je een werknemer gewaarborgd loon betalen als hij ziek is. Voor studenten is er een onderscheid tussen het statuut arbeider of bediende.

 • Een student-arbeider heeft pas recht op gewaarborgd loon bij ziekte als hij op het moment dat hij ziek wordt tenminste één maand ononderbroken in dienst was. We tellen dit van dag tot dag. Een student-arbeider die begonnen is op 1 juli, heeft dus pas op 1 augustus recht op gewaarborgd loon.
 • Een student-bediende die minder dan 3 maanden in dienst is, valt onder dezelfde regels als een student-arbeider.
 • Een student-bediende die meer dan 3 maanden in dienst is, heeft onmiddellijk recht op gewaarborgd loon.

Als je jobstudent langer dan 7 dagen opeenvolgend ziek is, kan je de arbeidsovereenkomst beëindigen. Je moet dan wel een vergoeding betalen die gelijk is aan het loon van de opzegperiode of het deel van de werkperiode die nog gewerkt moest worden.

Je bent niet tevreden van je jobstudent: hoe eindig je de tewerkstelling?

De eerste 3 dagen van tewerkstelling worden gezien als proefperiode. Tijdens deze periode kan je het contract beëindigen zonder opzegging of vergoeding. Opgelet: je moet natuurlijk wel nog altijd het gewone loon van de student betalen voor de uren/dagen die hij werkte. Je kan de student dus niet op dag 2,5 naar huis te sturen zonder loon en zeggen dat hij zijn proefperiode niet goed doorstaan heeft.

Na de eerste 3 dagen wordt het iets ingewikkelder.

Als de jobstudent minder dan 1 maand in dienst is en jij wil de jobstudent ontslaan, dan moet de jobstudent een opzegtermijn van 3 dagen respecteren. Als de jobstudent tijdens deze periode zelf wil vertrekken, moet hij een opzegtermijn van 1 dag respecteren.

Als de jobstudent meer dan 1 maand in dienst is en jij wil de jobstudent ontslaan, dan moet de jobstudent een opzegtermijn van 7 dagen respecteren. Als de jobstudent tijdens deze periode zelf wil vertrekken, moet hij een opzegtermijn van 3 dagen respecteren.

Begint het te kriebelen om een jobstudent aan te nemen? Maar raak je niet helemaal wegwijs in al deze spelregels? Geen nood, wij helpen je hier graag mee verder!