Jobstudenten in het Corona tijdperk

Zoals je wellicht weet, mag een jobstudent maximaal 475 uren per kalenderjaar werken aan verminderde sociale bijdragen.  Maar om de druk in bepaalde sectoren tijdens deze Coronacrisis beter te kunnen opvangen, is er beslist dat de uren die een student werkt tussen 1 april en 30 juni 2020 niet worden meegeteld in dit jaarlijkse contingent van 475 uren! Lees de uitgebreide uitleg over jobstudenten in het Corona tijdperk in deze blog.Algemene regels

Het aantal uren tewerkstelling waarvoor op het loon van de student geen gewone socialezekerheidsbijdragen, maar enkel een solidariteitsbijdrage van 8,14% betaald dient te worden, bedraagt maximaal 475 uren per kalenderjaar. Deze uren kunnen vrij verdeeld worden over het volledige kalenderjaar bij één of meerdere werkgevers. Deze regeling is van toepassing onder de volgende voorwaarden;

  1. de student wordt tewerkgesteld met een studentenovereenkomst;
  2. de student wordt tewerkgesteld tijdens de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen;
  3. ten laatste op de dag waarop de student het werk aanvat moet er een geldige Dimona-aangifte ‘student’ (STU) gebeuren.

 

MAAR…

Omwille van de coronacrisis zullen de uren die de student werkt
tussen 1 april en 30 juni 2020
niet worden meegeteld in het jaarlijkse contingent van 475 uren!

Deze regeling is van toepassing op alle sectoren. En ook bij deze geneutraliseerde uren wordt enkel een solidariteitsbijdrage ingehouden van het loon, mits aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan.

Hoe zit het dan met het kindergeld en de belastingen?

Als studenten tussen 1 april en 30 juni 2020 meer zouden werken dan normaal, heeft dit normaal gevolgen voor hun recht op kinderbijslag of op het al dan niet fiscaal ten laste zijn van de ouders. Hoe dat met deze ‘corona-uren’ zit, is nog niet helemaal duidelijk.  De regionale instellingen die de kinderbijslagen toekennen zijn aan het bekijken op welke manier ze hun regels kunnen aanpassen, zodat door het presteren van deze extra uren het recht op kinderbijslag niet verloren gaat.

Er is ook een wetsontwerp ingediend dat, wanneer een student meer verdient door in het 2e kwartaal meer uren te presteren, ervoor zorgt dat de student fiscaal ten laste blijft van zijn ouders.

Wordt nog vervolgd…