Jaarpremie en ecocheques voor de bedienden uit pc 200

De bedienden uit het aanvullend paritair comité 200 hebben in juni weer recht op hun jaarpremie. Daarnaast hebben ze in deze maand ook recht op ecocheques. Beide zijn gebaseerd op de prestaties van 1 juni 2019 tot 31 mei 2020. Wil je graag meer informatie hierover? Lees dan zeker verder!

Jaarpremie voor de bedienden uit paritair comité 200

In de maand juni hebben de bedienden van pc 200 recht op een jaarpremie. Het basisbedrag van deze jaarpremie wordt jaarlijks geïndexeerd. Hierdoor zal dit basisbedrag van €250 bruto dit jaar €265,12 bruto bedragen. Dit bedrag is van toepassing voor een voltijdse bediende die de volledige referteperiode heeft gewerkt of in deze periode gelijkgestelde dagen heeft opgebouwd. De referteperiode die van toepassing is bij de berekening van de jaarpremie loopt van 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2020.

Bepaalde schorsingen kunnen een invloed hebben op het bedrag van deze jaarpremie, andere dan weer niet.  Schorsingen met behoud van loon, zwangerschapsrust en vaderschapsverlof zijn gelijkgesteld. Deze schorsingen hebben dus geen invloed op het bedrag van de jaarpremie. Schorsingen zonder behoud van loon zijn echter niet gelijkgesteld, zij hebben wel invloed op het premiebedrag.  Let op! Hieronder valt ook tijdelijke werkloosheid corona! Periodes dat je bediende niet werkte omwille van tijdelijke werkloosheid corona, tellen dus niet mee voor de berekening van de premie.

Wanneer een bediende deeltijds tewerkgesteld is, heeft deze recht op een pro rata-bedrag op basis van zijn/haar tewerkstellingsbreuk. Wanneer deze bediende bijvoorbeeld 20/38e werkt gedurende de gehele referteperiode, heeft hij/zij recht op 20/38e van de totale premie. Bij een gedeeltelijke tewerkstelling binnen de referteperiode (in-/uitdienst binnen de periode) wordt er ook een pro rata-berekening uitgevoerd. De berekening van het pro rata-bedrag gebeurt op dagbasis (niet op maandbasis).

Ecocheques voor de bedienden uit paritair comité 200

De bedienden uit pc 200 hebben jaarlijks ook recht op ecocheques ter waarde van €250. Dit bedrag is van toepassing voor een voltijds bediende die de volledige referteperiode (1 juni 2019 – 31 mei 2020) gewerkt heeft.

Bij een deeltijdse tewerkstelling worden er bepaalde schijven gehanteerd:

Wekelijkse arbeidsduur Bedrag
vanaf 4/5e voltijdse betrekking 250
vanaf 3/5e voltijdse betrekking 200
Vanaf 1/2e voltijdse betrekking 150
Minder dan 1/2e voltijdse betrekking 100

 

In het geval dat een bediende in de loop van de referteperiode in of uit dienst is getreden,  krijgt hij/zij eveneens ecocheques op basis van een pro rata-berekening.

Tenslotte hebben ook hier bepaalde schorsingsdagen een invloed op het totale bedrag van ecocheques waarop de bediende recht heeft.  Zo zijn namelijk enkel de hierna opgesomde dagen gelijkgesteld bij het bepalen van het aantal dagen tewerkstelling:

  • alle dagen waarvoor de werkgever loon betaalt;
  • verlofdagen;
  • dagen gewaarborgd loon;
  • zwangerschapsrust.

Alle andere schorsingen worden dus niet gelijkgesteld bij de berekening van het bedrag van de ecocheques. Net zoals bij de berekening van de jaarpremie is tijdelijke werkloosheid o.w.v. corona bijgevolg niet gelijkgesteld en heeft dit een negatieve invloed op het totale bedrag van de ecocheques!

Voor de klanten van ons loonsecretariaat maken wij de berekeningen automatisch. Ben je geen klant van ons loonsecretariaat, maar heb je hier toch vragen over, contacteer ons gerust. We zijn bereikbaar via tel (0497/25 53 57) of e-mail ([email protected]).