Innovatieve werknemers belonen met de inovatiepremie

Ben je gezegend met creatieve, innovatieve werknemers die graag hun steentje bijdragen? Dan kunnen we jou een mooie premie aanraden om hen voor hun werk te belonen! Via de innovatiepremie kan je als werkgever een financiële vergoeding toekennen aan je werknemer(s). De voorwaarde is wel dat jouw werknemer een innovatief idee voorstelt en dat dit werd uitgevoerd in je bedrijf.

En nog meer goed nieuws: Recent is er bekend gemaakt dat deze maatregel verlengd is tem 31/12/2020!

Voor wie?

 • Elke onderneming die onderworpen is aan de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritairé comités, kan innovatiepremies toekennen aan zijn werknemers.
 • Elke werknemer die een arbeidsovereenkomst bij jou heeft, komt in aanmerking voor de premie. (onbepaalde duur, bepaalde duur, specifiek werk, werkstudent, etc.)

Wat met het loon?

De innovatiepremie vervangt het loon niet. De premie is 100% netto. Met andere woorden, de premie is vrijgesteld van werkgevers- en werknemersbijdragen en van bedrijfsvoorheffing. Deze premie is ook aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.

Het bedrag van de premie per werknemer mag per kalenderjaar niet meer bedragen dan een maandloon. De totale som van de premies die gedurende één kalenderjaar worden uitgekeerd, mag niet meer dan 1 % van het geheel van de lonen die de werkgever voor dat kalenderjaar heeft aangegeven.

Voorwaarden om de innovatiepremie toe te kennen

Als je een werknemer graag een premie wil toekennen, moet je aan een paar voorwaarden voldoen:

 • Je werknemer is door een arbeidsovereenkomst gebonden aan jou;
 • De premie werd gegeven omdat de werknemer met een innovatief idee kwam dat werd omgezet in de praktijk;
 • Per innovatie kunnen maximaal 10 van je werknemers van een premie genieten;
 • Een innovatiepremie wordt toegekend aan maximaal:
  • 3 werknemers als je minder dan 30 werknemers in dienst hebt;
  • 10 % van het personeel als je meer dan 30 werknemers in dienst hebt.

Hoe vraag je een innovatiepremie aan?

 1. Als je het systeem van de innovatiepremie wil gebruiken, dan moet je de criteria, de procedures en de identificatie van het project waarop de premies betrekking hebben, bekend maken in de onderneming.
 2. Je moet de criteria, procedure en de identificatie van het project ook meedelen aan de minister van Economie.
 3. Er moet ook een mededeling aan de RSZ gebeuren van de bedragen én de namen van de werknemers die een premie ontvangen. Dit moet gebeuren in de maand volgend op de toekenning van de premie.

Lijkt jou dit een zeer interessante maatregel, maar weet je niet goed hoe je hieraan moet beginnen? Contacteer ons gerust voor meer informatie en wij helpen jou graag verder!