Elektronische C3.2A vanaf 1/09/2023!

Tijdelijk werkloos gestelde werknemers dienen van hun werkgever uiterlijk op de eerste effectieve werkloosheidsdag van elke maand een papieren controlekaart (formulier C3.2A) afgeleverd te krijgen.

Wanneer het gaat om tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer of economische redenen zal de werkgever ook het validatieboek (papier of elektronisch) moeten invullen.

In de bouwsector bestaat een afwijkende regeling. De werkgever zal hier de controlekaarten opgestuurd krijgen door Constructiv. De werknemers dienen altijd te beschikken over deze kaart, ook als de werknemers niet tijdelijk werkloos worden gesteld. Hierdoor zijn zij ook vrijgesteld van het gebruik van het validatieboek.

Vanaf 1/09/2023 zal men elektronische controlekaarten invoeren. Ook werknemers uit de bouwsector kunnen hier gebruik van maken.

Voordelen:

  • efficiëntie
  • bijhouden van de validatieboek komt te vervallen
  • controlekaart steeds bij de hand
  • minder kans op het verloren gaan van de kaart

 

Let wel, als je de elektronische controlekaart wenst in te voeren dan dient dit in akkoord met de werknemer te gebeuren. De werknemer dient zich namelijk te registreren als gebruiker van de controlekaart.

Door de registratie verbindt de werknemer zich ertoe vanaf de lopende of de volgende maand enkel nog de elektronische controlekaart te gebruiken. Bovendien bevestigt hij dat zijn werkgever hiermee akkoord gaat. De werknemer zal dan toegang krijgen tot de controlekaart via de portaalsite van de sociale zekerheid of via de app eC32.

Maak duidelijke afspraken met je werknemers indien je wenst over te stappen naar het gebruik van de elektronische controlekaarten zodat er zeker geen discussie kan ontstaan!

Heb jij nog een specifieke vraag? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze HR-experten via [email protected]!