Een schoolverlater aannemen tijdens het 3e kwartaal

Schoolverlaters die hun ‘allereerste’ tewerkstelling aanvatten in de maanden oktober, november of december, zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing. Dat is een zeer leuke plus op de rekening dus!

Wat zijn enkele voorwaarden van deze éénmalige maatregel?

  • Het contract vangt aan in kwartaal 3 van het jaar;
  • De schoolverlater is niet langer onderworpen aan de Belgische leerplicht;
  • De schoolverlater moet bepaalde studies beëindigd (of stopgezet) hebben;
    • “Bepaalde studies beëindigd hebben”, meer bepaald studies met een volledig leerplan van de hogere of lagere secundaire cyclus van het technisch-, kunst- of beroepsonderwijs, of een alternerende opleiding, of een getuigschrift hebben ontvangen voor het secundair onderwijs met beperkt leerplan;
  • Deze werknemer krijgt een bruto belastbaar maandinkomen dat maximaal 3.450 EUR/maand bedraagt.

 

Het KB dat aan de grondslag hiervan ligt betreft het KB van 16 december 2020. De reden hiervoor is dat de schoolverlater op het einde van dit eerste inkomstenjaar toch de grens van het belastbaar inkomen niet zal bereiken.

Tip: het is interessant om dit tijdelijk karakter even mee te delen met je personeel. Zodat ze bij de afloop van dit systeem niet voor verassingen komen te staan. Het nettoloon zal namelijk na deze éénmalige maatregel plots lager liggen!

Wens je graag meer info hierover? Onze hr experten staan je graag te woord!