De opzegtermijn van alle werknemers die zelf ontslag geven, wordt beperkt tot 13 weken!

Indien het ontslag uitgaat van de werknemer, zal met ingang van 28/10/2023 de maximale opzegtermijn voor alle arbeiders en bediende maximaal 13 weken bedragen. Tot op heden, zijn er nog steeds een aantal specifieke wettelijke bepalingen die deze termijn konden verlengen. Dit zal dus niet meer mogelijk zijn!

Het gevolg van deze wetswijziging is dat de opzeggingstermijn bij een eigen ontslag door de werknemer dus in alle situaties beperkt zal worden tot max. 13 weken.

Welke wettelijke bepalingen zorgden ervoor dat een langere termijn mogelijk was?

Zoals jullie wellicht weten, wordt voor de werknemer die al in dienst is voor 2014, de opzegtermijn berekend in twee delen. We leggen het hieronder nog kort even uit:

Berekening eerste deel:

Enerzijds wordt het eerste deel berekend op basis van de anciënniteit tot 31.12.2013.

  • Voor de bedienden wordt momenteel bij een ontslag van de werknemer, een opzegtermijn van anderhalve maand per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit berekend.
  • Ook wordt er een maximumgrens van het bruto jaarloon vastgelegd. Bediende die meer dan 64.508 euro verdiende, kunnen een maximale opzegtermijn van 6 maanden hebben.

Berekening tweede deel:

Anderzijds wordt het tweede deel berekend op basis van de anciënniteit vanaf 01.01.2014.

Totale opzegtermijn: 

Deze twee delen worden opgeteld, en zo wordt dan de totale opzegtermijn bepaalt. De berekening gebeurt op basis van de opzeggingstermijnen die van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomsten die werden aangevangen vanaf 1 januari 2014.

Dit zal dus niet meer gelden met ingang van 28/10/2023.

! Deze nieuwe wet treedt in werking na een periode van 6 maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Let op, ingeval het ontslag uitgaat vanuit de werkgever wijzigt er (voorlopig) niets. Daar blijven de bestaande richtlijnen zoals hierboven uitgelegd wel nog van toepassing.